Aktuelno Društvo

СТАРЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ВИШЕ НЕ ВАЖЕ

ЗА НЕПОКРЕТНЕ И БОЛЕСНЕ ЗАХТЕВИ И НА КУЋНОЈ АДРЕСИ

Мада је било најављено да старе личне карте морају бити замењене новим до краја 2016. године, због великог интересовања грађана рок за подношење захтева је продужен. Из Полицијске управе Чачак обавештавају да ће, због повећаног броја захтева грађана за замену личне карте на старом обрасцу, и током фебруара шалтери управних послова радити сваког радног дана и суботом од 7 до 20, као и недељом од 8 до 14 часова.

policijaИначе, замена личних карата издатих на старом обрасцу за биометријске личне карте отпочело још у априлу 2008. године, у складу са Законом о личној карти („Службени гласник РС“, бр. 62/2006). Законом о изменама и допунама овог Закона, који је ступио на снагу 4. јуна 2011. године, продужен је рок за замену личних карата на старом обрасцу за биометријске за још пет година, односно прописано је да личне карте издате на старом обрасцу важе до рока наведеног у њима, најдуже до 31. јануара 2016. године.

Личне карте издате на старом обрасцу важиле су до тог датума, али грађани могу и даље да подносе захтеве за замену личне карте, а у полицији наводе да ће им у том случају биометријска лична карта бити издата по хитном поступку. На питање која је процедура подношења захтева, у ПУ кажу да се у Чачку сада пријем захтева за издавање личних карата врши без заказивања термина, по редоследу доласка грађана.

– Приликом подношења захтева за издавање личне карте потребно је уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији, доказ о идентитету (лична карта или пасош), као и доказ о уплаћеним накнадама за цену обрасца личне карте у износу од 928,80 динара и за трошкове техничке израде личне карте у износу од 226,00 динара – објашњавају у ПУ Чачак и додају да ће Министарство, за грађане који се изјасне да орган за њих прибавља податке неопходне за решавање по њиховим захтевима, неопходна документа прибавити бесплатно, по службеној дужности од органа који води службену евиденцију о тим подацима. Они који то желе, приликом подношења захтева за издавање личне карте потребно је да приложе доказ о идентитету и доказ о уплаћеним прописаним накнадама, као и да дају изјаву у писаном облику да су сагласни са прибављањем података из службених евиденција, неопходних за решавање по њиховом захтеву.

– Грађани, који су рођени у бившим републикама СФРЈ, а који још нису уписани у матичне књиге рођених у Републици Србији, у обавези да претходно изврше своју обавезу уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији, код надлежног општинског органа, матичне службе по месту пребивалишта, како би тај податак био у службеној евиденцији која се води у Републици Србији, а да би га МУП могао прибавити по службеној дужности у поступку издавања личне карте, с обзиром да се не може прибављати документ по службеној дужности из иностранства у поступку издавања личних докумената – напомињу у Полицијској управи Чачак.

Старијим, као и непокретним и тешко болесним грађанима Министарство унутрашњих послова, у складу са Законом о личној карти, као и Правилником о личној карти, омогућило је да уколико постоје оправдани разлози, захтев за издавање личне карте поднесу ван просторија овог Министарства, и у тим случајевима се грађанима и израђене личне карте уручују ван просторија овог Министарства.

Уколико неко због старости, инвалидности  или болести није у могућности  да лично поднесе захтев за издавање личне карте у просторијама Полицијске управе у Чачку, неопходно је да неко од чланова породице обавести ПУ о спречености да лично поднесе захтев за издавање личне карте, при чему је у обавези да приложи доказ о томе. По пријему наведеног обавештења, уколико постоје оправдани разлози, овлашћено лице ПУ ће ван просторија МУП-а, односно на кућној адреси, примити захтев за издавање личне карте и извршити аквизицију потребних података. Израђена лична карта ће овим лицима такође бити уручена на његовој кућној адреси.

Када су у питању хитни случајеви, због лечења, болести, неодложног службеног пута или из других оправданих разлога, уз приложен доказ о хитности, захтеви за издавање личне карте се примају без чекања или уз минимално чекање, а личне карте за та лица ово Министарство израђује у што краћем року, наглашавају у ПУ Чачак.

На питање да ли постоји процена колико још грађана није заменило личне карте на територији коју покрива ПУ Чачак, у овој управи кажу да је највећи број са пријављеним пребивалиштем на територији надлежности ПУ личне карте издате на старом обрасцу заменио за биометријске.

Заказивање термина за подношење захтева може се урадити и електронским путем, преко портала е-Управе, што грађанима омогућава да у заказаном термину поднесу захтев за издавање личне карте без чекања у реду, а како кажу у полицији, то Чачани често и чине.

В. Т.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.