Selo

СТОЧАРСТВО: НОВИ ПРАВИЛНИК О ДРЖАВНИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ТОВ ЈУНАДИ, СВИЊА, ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ

Нови Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради изашао је 28. децембра прошле године.

Право на подстицаје имају: правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава.

Подстицји се остварују на основу захтева, који се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева.

Према овом правилнику правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, остварује право на подстицаје у сточарству за тов јунади за најмање три грла по поднетом захтеву, за разлику од досадашњег, када је минимум било једно грло. Минимум за јагњад, јарад и свиње остаје 10 грла.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре уколико се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, свиња,  јагњади и јаради за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године. Изузетно  у 2019. години, захтев за подстицаје се подноси у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра 2018. до 30. јуна ове године.

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, за грла предата кланици, подноси се пријемница за откупљена грла, оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

Уз захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се: откупни лист или признаница на име подносиоца захтева, издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла, копија међународне ветеринарске потврде (сертификата) за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ-2), издата у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена, односно упућена на територију АП Косово и Метохија, са подацима о идентификационом броју грла, овереним од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

За товна грла у власништву подносиоца захтева, која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев се подноси и уговор између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње, односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и подаци о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, ради провере у Централној бази података о обележеним животињама.

Дипл. инг. Биљана Јањић, ПССС Чачак

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.