Društvo

Тражимо посао за вас: ПОСЛОДАВАЦ: „STEEL PRODUCT AND PROJECT“ ДОО

 

 

ПОСЛОДАВАЦ: „STEEL PRODUCT AND PROJECT“ ДОО  

АДРЕСА: Коњевићи, Чачак   

E-mail: konkurs@steelproductandproject.rs    

 Лице за контакт: Предраг Драмићанин

 

 

Назив посла: МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНОЛОГ- КОНТРОЛОР ПРОИЗВОДЊЕ, ШЕФ ПРОИЗВОДЊЕ

Број тражених извршилаца: 3 (три)

 

Образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер, смер производно машинство

Радно искуство: пожељно, али није неопходно

Врста запослења: на неодређено време

Место рада: Коњевићи

 

 

 

Назив посла: ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

Број тражених извршилаца: 7  (седам)

 

Образовање: III или IV степен стручне спреме –  металостругар, металоглодач, оператер машинске обраде, машински техничар за компјутерско управљање

Радно искуство: пожељно, али није неопходно

Врста запослења: на неодређено време

Место рада: Коњевићи

 

 

Напомена: Заинтересовани кандидати своје радне биографије шаљу на e-mail: konkurs@steelproductandproject.rs .

 

Трајање конкурса: 7. 3. 2019.

Оставите одговор