Društvo Privreda

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

За реализацију програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години, који спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, обезбеђена су бесповратна средства у износу од 900.000.000 динара. Привредни субјекти који испуне услове, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно, до 30 процената бесповратних средстава ако припадају трећој или четвртој групи развијености. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој.   

Горана Танасковић, руководилац Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак

– На јавни позив за доделу бесповратних средстава могу да се пријаве и да поднесу захтев за кредит код Фонда предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком. Средства опредељена овим програмом намењена су за куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног или пословног простора, као и простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Такође, средства су намењена и за куповину нових или половних, не старије од пет година, машина, опреме и алата, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у производњи. Средства су намењена и за трајна обртна средства, која могу да чине највише 10 одсто укупног инвестиционог улагања, као и за набавку софтвера и рачунарске опреме. Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње – наводи Горана Танасковић, руководилац Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000 динара за предузетнике, односно 250.000 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000 динара за све привредне субјекте. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година са грејс периодом до једне године. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле је 1,5 одсто годишње уз гаранцију банке и 2,5 одсто годишње уз остала средства обезбеђења.

– Јавни позив ће бити отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење програма за 20 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра. Потребна документација, у којој су дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму, може се преузети на интернет странама Министарства привреде, Фонда за развој, као и на порталу предузетништва – напомиње Танасковић.

Н. Р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.