G.Milanovac

GM: PRIVREDA OPŠTINE JE JEDNA OD NAJZDRAVIJIH U SRBIJI  

Predsednik opstineU privredi Opštine Gornji Milanovac dominira sektor malih i srednjih preduzeća, ali je učešće velikih i srednjih preduzeća značajno veće od proseka u Srbiji. Na teritoriji ove opštine danas ima oko 2.000 aktivnih preduzetničkih radnji i privrednih društava. Po strukturi delatnosti najveći procenat je trgovinskih radnji, zatim zanatskih i ugostiteljskih, a samo oko 13 odsto su radnje proizvodnih delatnosti. S obzirom na to da je jedan od ciljeva ovog serijala tekstova informisanje javnosti, kako o bogatstvu potencijala, tako i o aktivnostima lokalne samouprave, sa predsednikom Opštine Gornji Milanovac Dejanom Kovačevićem razgovarali smo o već usvojenim planovima i strategijama, kao i o onima koji su u perspektivi kada je reč o razvoju privrede i turizma na seoskom području.

 Razvoj infrastrukture je preduslov za dalji napredak Vaše opštine. Koji su planovi lokalne samouprave? 

– Lokalna samouprava je uložila velike napore kako bi unapredila infrastrukturu, kako u gradu, tako i na selu. Od početka 2017. godine Opštinska uprava je investitor za izgradnju saobraćajnica u Opštini Gornji Milanovac, što je ranije bilo u nadležnosti Javnog preduzeća za izgradnju Opštine Gornji Milanovac. U gradu su aktuelni radovi na nekoliko lokacija, a na nekim su i završeni. U pitanju su izgradnje ulica Narednika Petrovića, Petra Kočića i Braće Avramović, rehabilitacija Ulice Branka Radičevića i izgradnja trotoara u Hajduk Veljkovoj ulici. Kada je reč o lokalnim putevima, na sedam putnih pravaca radovi će početi sredinom avgusta i rok za završetak je mesec dana. To su lokalni putevi u mesnim zajednicama Pranjani, Donja Vrbava, Grabovica, Lipovac, Rudnik i putevi Beršići-Galič i Šilopaj-Cerova. Skupština opštine je na sednici, održanoj 13. juna, donela Odluku o načinu izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije infrastrukturnih objekata na teritoriji Opštine Gornji Milanovac prema izvoru finansiranja, po kome se nekategorisani putevi grade uz učešće građana u odnosu 3:1, gde jedan dinar obezbeđuju građani, a tri opština. Mesne zajednice navode koje puteve žele da grade, nakon čega se potpisuje ugovor sa predsednikom opštine i predstavnikom građana određene mesne zajednice. Meštani koji grade put dužni su da obezbede 25 odsto od procenjene vrednosti radova i da ih uplate na namenski račun. Po završetku javnih nabavki, mesne zajednice će sa prelaznog računa prebaciti onoliko sredstava koliko je predviđeno ugovorom, a ostatak će vratiti građanima koji su učestvovali u gradnji puta. Za 14 nekategorisanih putnih pravaca će ugovori biti potpisani do kraja avgusta. Kod zaključenja ugovora sa građanima vodilo se računa da se ne poklapaju mesne zajednice koje će uz učešće građana graditi nekategorisane puteve i mesne zajednice u kojima će se raditi lokalni putevi, tako da je oko 20 mesnih zajednica obuhvaćeno izgradnjom putne infrastrukture. U buxetu Opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu, za putnu infrastrukturu ukupno je izdvojeno 148.813.179 dinara.

Kada govorimo o investicijama, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima odobrila je da se priprema javna nabavka za preostalu trasu regulisanja korita potoka Jakljevo u dužini od 550,75 metara. 

– Procenjena vrednost radova za ovu deonicu iznosi 37.722.660,90 dinara sa PDV-om. Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu i Javnog poziva za prijavu projekta, Ministarstvo privrede donelo je Odluku kojom su raspoređena sredstva za realizaciju projekta – Izgradnja fekalne kanalizacije u Industrijskoj zoni „Milovanovića Čair“. Cena radova iznosi 9.900.772,20 dinara bez PDV-a, odnosno 11.880.926,64 dinara sa PDV-om. Ministarstvo privrede i Opština Gornji Milanovac učestvuju sa po 5.940.463,32 dinara. Takođe, Ministarstvo privrede je 11. jula donelo Odluku o raspodeli sredstava kojom su Opštini Gornji Milanovac opredeljena sredstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije spomen-parka „Brdo mira“. Ukupna procenjena vrednost radova iznosi 46.523.334,60 dinara sa PDV-om, od čega je učešće Ministarstva privrede 19.384.722,75 dinara bez PDV-a, a ukupno učešće lokalne samouprave 27.138.611,85 dinara sa PDV-om.

 Možete biti zadovoljni privredom Opštine Gornji Milanovac, koja je karakteristična po prerađivačkom sektoru, trgovinskim i uslužnim delatnostima.

– Za razliku od drugih opština, najveći broj preduzeća uspešno se transformisao i privreda Gornjeg Milanovca važi za jednu od najzdravijih u Srbiji. Najveći broj preduzeća pripada kategoriji malih i srednjih, ali je učešće velikih i srednjih preduzeća značajno veće od proseka u Srbiji. Na teritoriji opštine imamo više od 2.000 aktivnih preduzetničkih radnji i privrednih društava. Među najpoznatijim uspešnim kompanijama iz Gornjeg Milanovca možemo izdvojiti „Metalac“ – renomiranog proizvođača posuđa, proizvođača brik ambalaže „Tetra Pak“, proizvođača eurokrema, voćnih sokova i rakije „Snjisslion Takovo“. Takođe, imamo više srodnih kompanija iz oblasti grafičke delatnosti – „Tipoplastika“, „Papir print“, „Foka“, Spektar“. Što se tiče proizvođača iz hemijske oblasti, tu se izdvajaju industrija boja i lakova „Helios Srbija“ i „Flint group Balkan“. U evropskim okvirima poznatao je i preduzeće „Contango“, u okviru kojeg posluje preduzeće Rudnik i flotacija „Rudnik“. Otvaranjem deonice auto-puta Qig-Preljina, koji u dužini od 29 kilometara prolazi kroz Gornji Milanovac, otvorila se i mogućnost za izgradnju nove industrijske zone. U toku je priprema dokumentacije za izgradnju nove pristupne saobraćajnice auto-putu, čime će se stvoriti još bolji uslovi za investitore i brži pristup novim tržištima.

 Takođe, poljoprivreda je veoma značajna grana na teritoriji cele Opštine Gornji Milanovac. Koliko se izdvaja za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno za podsticajna sredstva?

– Odlukom o budzetu Opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu, na ime mera podrške ruralnom razvoju opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 39.800.000 dinara, od čega je 39.600.000 dinara namenjeno za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima, a 200.000 dinara za dotacije nevladinim organizacijama. Takođe, Odlukom o buxetu opštine za 2017. godinu, na ime podrške za sprovođenje poljoprivedne politike u lokalnoj zajednici, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.900.000 dinara, od čega su sredstva u iznosu od 1.800.000 dinara namenjena za naknade protivgradnim strelcima, 2.000.000 dinara za nabavku protivgradnih raketa, 100.000 dinara za organizovani odlazak na poljoprivredni sajam i 2.000.000 dinara za kalcifikaciju zemljišta.

Kada tim sredstvima dodamo i 4.300.000 dinara, koja su opredeljena za realizaciju Projekta upotrebe organskih đubriva u poljoprivredi, Opština Gornji Milanovac će u ovoj godini direktno investirati 50.000.000 dinara u poljoprivrednu proizvodnju. Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za 2017. godinu raspisan je 27. aprila i do sada je podneto ukupno 816 zahteva. Do danas je potpisan 331 ugovor o dodeli podsticajnih sredstava, na osnovu kojih je poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno ukupno 19.331.431 dinara. Cilj dodele podsticajnih sredstava je podizanje konkurentnosti proizvodnje, stvaranje tržišno održivog proizvoda i podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača u ruralnoj sredini, kroz povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. Najveće interesovanje i ove godine vlada za ulaganje u sisteme za navodnjavanje, podizanje zasada voća, kao i nabavku kvalitetnih grla junica i jagnjadi. Najveća pojedinačna subvencija ove godine je 400.000 dinara za nabavku traktora. Moja poruka poljoprivrednim proizvođačima je da nastave da ulažu u poljoprivredu, a naš zadatak je da budemo njihova podrška na koju uvek mogu da računaju.

 Turistička ponuda je veoma raznovrsna, a seoski turizam u ovom kraju je prepoznatljiv u Srbiji, zbog čega je turistička tražnja iz godine u godinu sve više usmerena prema selima. 

– Turizam je oblast koja je postavljena visoko na listi prioriteta Opštine Gornji Milanovac. Nedavno su otvorene nove prostorije Turističke organizacije Opštine Gornji Milanovac. Otvorili smo 100 kvadrata renoviranog prostora u kojem je smeštena Turistička organizacija i ovaj prostor ne izgleda toliko veliko, koliko reprezentativno. Ovo je prvi put da Turistička organizacija ima adekvatan prostor za obavljanje svoje delatnosti i to u centru Gornjeg Milanovca, na Trgu kneza Mihaila. U sastavu novih prostorija je i suvenirnica i prvi put će Gornji Milanovac biti predstavljen sa suvenirima na jednom mestu. Tu je i jedan kutak za rukotvorine dece sa posebnim potrebama i sav prihod od prodaje njihovih radova ide Udruženju. Prezadovoljan sam što smo u kratkom periodu uspeli da premestimo Modernu galeriju u Dom kulture i da ovaj prostor iskoristimo za Info centar i suvenirnicu Turističke organizacije. Ovaj prostor nije u vlasništvu Opštine Gornji Milanovac, ali ćemo u narednom periodu pregovarati o kupovini, kako bi na trajan način rešili pitanje prostora za Turističku organizaciju. Plan je da se uvede i jedna inovacija, a to je višejezična info tabla na platou ispred prostorija, na kojoj bi se našle sve neophodne informacije o turističkoj ponudi naše opštine. Prezadovoljan sam kako izgleda ovaj prostor i nadam se da će i turisti biti još zadovoljniji uslugom i ponudom u Gornjem Milanovcu.

Jedan projekat je prioritet nad prioritetima u oblasti turizma, a to je izgradnja Takovskog dvorca koji je, pre rušenja, bio rezidencija dinastije Obrenović. Tokom nedavne posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Opštini Gornji Milanovac, dobili smo punu podršku za ovaj projekat i predstavnici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima su već nekoliko puta posetili našu opštinu i Takovo i uveliko se radi na pripremi dokumentacije za izgradnju ovog multifunkcionalnog objekta. Sprovode se i drugi programi u oblasti turizma, poput seoskog i eko turizma, posete crkvama i manastirima i mnogo drugih programa. Pozivam sve naše komšije iz okolnih gradova da dođu i posete naš prelepi Gornji Milanovac i neće se pokajati.

U proteklih godinu dana je reorganizovana i Opštinska uprva. O kojim izmenama je reč? 

– Za ovih nešto više od godinu dana, koliko je koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom na vlasti u Gornjem Milanovcu, izvršena je reorganizacija Opštinske uprave. Za nove rukovodioce u okviru Opštinske uprave postavljeni su mlađi, nestranački, ljudi čiji je primarni zadatak da građani budu zadovoljni uslugom koju njihove organizacione jedinice pružaju. Broj odeljenja smanjen je na šest: Odeljenje za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju; Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine; Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove; Odeljenje za društvene delatnosti; Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i investicije. Oformljene su i dve kancelarije: Kancelarija za poljoprivredu i Kancelarija za zaštitu životne sredine. Usvojena je i nova sistematizacija radnih mesta, čime je završen posao reorganizacije uprave i stvoreni su svi preduslovi da ona postane istinski servis građana. Od 3. oktobra 2016. godine Uslužni centar Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac radi u novom radnom vremenu, od 07:30 do 17:00 časova. Odluka o novom radnom vremenu jedna je od novina uvedenih novim Pravilnikom o elektronskoj evidenciji, radnom vremenu i kontroli radnog vremena zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac. Pored mogućnosti da kod matičara dobiju sve vrste izvoda koje Matična služba vodi, građani će moći da predaju i overe svu vrstu dokumenata i ugovora, bilo da dođu ujutru u 08:30, ili popodne u 16:45 časova. Cilj produženja radnog vremena jeste da naši sugrađani, koji rade po takozvanom „evropskom radnom vremenu“ u periodu od 08:30 do 16:30 časova, mogu bez problema i nakon posla, do 17:00 časova, završiti svoje obaveze. Građani, koji su upisani u matične knjige koje se vode za područje Opštine Gornji Milanovac, mogu elektronskim putem da naruče izvode, ili uverenja iz Matične službe Opštine Gornji Milanovac, koji će im stići na kućnu adresu.

Nela Radičević

 

Оставите одговор