Društvo Selo

ГРАД ЧАЧАК УСКОРО РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

У условима велике економске кризе проузроковане ратом у Украјини, када читав свет говори о обезбеђивању довољних количина хране, због огромног поскупљења свих инпута у пољопривреди и великог терета пролећне сетве, нашим пољопривредницима је драгоцен сваки вид помоћи. Отуда је и усвајање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Чачка за 2022. годину на последњој седници локалног парламента, као и одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, од изузетног значаја за даљи развој чачанског аграра у овим кризним и тешким временима. Захваљујући подстицајним средствима из аграрног буџета Града Чачка, пољопривредни произвођачи ће добити шансу да паралелно са редовним циклусом производње раде и на њеној модернизацији, што би у данашњим, отежаним условима привређивања за већину њих било готово неизводљиво без драгоцене подршке са локалног и државног нивоа.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Чачака за 2022. годину је урађен на основу претходно добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и у складу је са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Садржи велики број мера из претходне године, које обухватају секторе: млека, меса, производње конзумних јаја, воћа, грожђа, поврћа и цвећа, осталих усева, пчеларства, управљања ризицима у пољопривреди, органске производње, подршке непољопривредним активностима, посебне помоћи за покретање пословања младих пољопривредника, прераде и сертификације, укључујући и три специфичне мере које је пре неколико година изнедрио Град Чачак.

Аграрни буџет Града Чачка за 2022. годину износи 67,5 милиона динара. Како наводи Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој (ГУ за ЛЕР), од укупно опредељених средстава, 65 милиона динара биће расподељено по општем конкурсу, који обухвата већ устаљене, али и неке нове мере подршке пољопривредницима, а који ће, највероватније, бити расписан 10. јуна и објављен у листу „Чачански глас“ и на званичном сајту Града Чачка. Преостала 2,5 милиона динара, за које се расписује посебан конкурс, намењена су за почетну помоћ младим пољопривредницима, конкретно за два пројекта.

КОМБИНАЦИЈА СТАРИХ И НОВИХ МЕРА ПОДРШКЕ

У овогодишњем Програму подршке пољопривреди, према речима Гојгића, задржане су и три мере које су и потекле од Града Чачка, а показале се као веома делотворне. Реч је о куповини обрадивог пољопривредног земљишта, као и куповини обрадивог пољопривредног земљишта младих пољопривредника и набавци хране и ветеринарских услуга за остављену женску телад.

smart

Како наводи Гојгић, ове године је по први пут у Програм подршке уведена нова мера која обухвата инвестиције у опремање објеката у руралном, односно, сеоском туризму:

-Ова мера је намењена категорисаним сеоским туристичким домаћинствима и подразумева давање подстицајних средстава за опремање објеката и постављање дворишног мобилијара.

У Програму се налази и нова мера подршке за реализацију два најбоља пројекта младих пољопривредника, која подразумева одобравање средстава за куповину млекомата са пратећом опремом и савременог система орошавања. За ову меру подршке биће расписан посебан конкурс.

Како објашњава начелник ГУ за ЛЕР, узимајући у обзир све већу заинтересованост пољопривредника за локална подстицајна средства, Град Чачак, из године у годину, повећава средства за те намене:

-Министарство пољопривреде је прошле године каснило са расписивањем конкурса, тако да је владало веће интересовање за наше локалне подстицаје. Смањили смо број циљаних мера, како бисмо дали већи простор за оне друге, за које постоји велико интересовање чачанских пољопривредника. Једина циљана мера за коју може да се конкурише сваке године јесте управљање ризицима кроз осигурање усева, плодова и животиња, где је дозвољено коришћење подршке из локалног аграрног буџета, али и од државе, односно, ресорног министарства. Висина подршке Града Чачка за ову циљану меру износи до 40.000 динара.

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ПОДСТИЦАЈЕ

Град Чачак је у прошлогодишњем буџету за мере подршке пољопривреди определио 60,4 милиона динара (што је за 15,4 милиона више него у 2020. години), а подстицајна средства је користило укупно 275 пољопривредника.

-Прошле године смо имали велику заинтересованост пољопривредника за подстицаје. Приметили смо да је постојао одређени број кућа, односно породица које су регистровале по више пољопривредних газдинстава, па смо тако имали и више поднетих захтева за средства подршке из истих домаћинстава. Нисмо сигурни да ћемо ове године имати толико велико интересовање за субвенције као што је то био случај у 2021, јер је овога пута Министарство пољопривреде завршило са јавним позивом за доделу подстицајних средстава пре расписивања нашег конкурса на локалу. Ипак, да се прошлогодишња пракса не би поновила, неке услове конкурса смо кориговали. Сада ће на конкурс моћи да се јаве само пољопривредна газдинства која су регистрована у прошлој години. Осим тога, преко 50 одсто обрадивог земљишта регистрованог пољопривредног газдинства мора бити на територији Града Чачка и најмање једна парцела која се налази у биљној структури (по решењу) мора бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства. Дакле, неће бити могуће да се одобре средства газдинствима која имају само пољопривредно земљиште у закупу. На овај начин смо покушали да омогућимо да опредељена средства буду доступна што већем броју пољопривредних газдинстава. Такође, они који су добили подстицајна средства у 2021, неће моћи да их добију и у овој години. Ради већег обухвата пољопривредних произвођача, максимални износ подстицаја по одобреном захтеву је смањен и износи 400 хиљада динара. Интензитет помоћи је 50 одсто вредности инвестиције. Једино се средства подршке за органску производњу одобравају у интензитету од 70 одсто вредности инвестиције, а за куповину обрадивог пољопривредног земљишта, када је реч о младим пољопривредницима, 80 процената, као што је то и за она два пројекта која се сврставају у меру почетне помоћи за покретање пословања, осмишљену такође за младе пољопривреднике, где је максимални износ подршке 1.250.000 динара – објашњава Гојгић.

Пољопривредници чије пријаве нису отворене по прошлогодишњем конкурсу, јер су била утрошена опредељена средства, могу да учествују на овогодишњем конкурсу са истом документацијом и прошлогодишњим рачунима, али уз накнадно достављање одређених формулара које морају да изваде поново. Како наводи Гојгић, таквих захтева има око 120. Ресорно министарство је овога пута учинило уступак и одобрило овакав принцип рада, јер је у свим локалним самоуправама прошле године евидентирано далеко веће интересовање пољопривредника за подстицаје.

В. С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.