Selo

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ЕКОНОМСКО УНАПРЕЂЕЊЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ЕКОНОМСКО УНАПРЕЂЕЊЕ НЕПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ

ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНОГ И ЛОВНОГ ТУРИЗМА, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СТАРИХ ЗАНАТА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања, објавило је конкурс за подстицаје кроз подршку непољопривредним активностима на селу за 2021. годину, са циљем да се омогући пољопривредним газдинствима да, осим што се баве пољопривредом, могу да раде и допунске делатности, чиме могу значајно повећати приходе газдинства. Подстицаји обухватају инвестиције у секторима руралног и ловног туризма, као и старих и уметничких заната, односно, домаће радиности, а рок за подношење захтева истиче 15. новембра.

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног туризма су: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у складу са прописима којим се уређује угоститељство.

У сектору ловног туризма, прихватљиве инвестиције су: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у категорисаним објектима ловног туризма (ловачка вила), у складу са прописима којим се уређује угоститељство.

Прихватљиве инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно, домаће радиности су: улагања у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно, пословима домаће радиности, у складу са прописом којим се уређује одређивање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, то јест, пословима домаће радиности, сертификовање истих и вођење посебне евиденције издатих сертификата. Прихватљиве инвестиције су и промоција непољопривредних активности у сектору старих и уметничких заната, односно, домаће радиности.

Дипл. инжењер агроекономије Слађана Петрић, директор ПССС Чачак

Како наводи дипл. инжењер агроекономије Слађана Петрић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак, право на коришћење подстицаја имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице (привредно друштво, земљорадничка задруга, удружење.

Да би остварили право на подстицаје потребно је да испуњавају одређене услове који су дефинисани Конкурсом.

Пријаве на конкурс се подносе Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управи за аграрна плаћања. Конкурс је расписан 1. октобра и траје до 15. новембра, и то за инвестиције које су реализоване од 1. маја текуће, а најкасније до 30. новембра, наредне године.

Укупна расположива средства за реализацију овог конкурса предвиђена су у износу од 50.000.000 динара.

– Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције, без ПДВ-а и то: 50 одсто – за све подносиоце захтева, а 65 одсто вредности инвестиције за подносиоце захтева који живе на подручјима са отежаним условима рада. Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног и ловачког туризма је 2.350.000 динара, а у сектору старих и уметничких заната, као и за промоцију непољопривредних активности, 500.000 динара – објашњава дипл. инжењер Слађана Петрић.

За ближе информације о условима конкурса заинтересовани се могу обратити Управи за аграрна плаћања или Пољопривредној саветодавној и стручној служби Чачак.

В. С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.