Kultura Kultura

ПЕТО МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ У ЧАЧКУ 2022. – КОНКУРС

Пето међународно Бијенале графике у организацији ”Платформе за промоцију уметности мултиоригинала” одржаће се у септембру 2022. годинe. Циљ Бијенала је да уметницима пружи институционалну подршку у професионалном напредовању, да подстакне и подстакне и подигне интересовање за ову уметничку дисциплину међу другим актерима у уметности и култури, као и међу широм публиком на националном и међународном нивоу.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА


Конкурс је отворен за све професионалне уметнике, теоретичаре и истраживаче, као и за студенте завршних година основних студија на факултетима ликовних и примењених уметности. Бијенале нема тематских ограничења.

ПРВА ФАЗА КОНКУРСА
Траје до 1. марта 2022. године.
Конкурсни материјала треба послати на имејл адресу Бијенала office@graphicacak.com

Изложбене категорије на које аутори могу учествовати:
• Велики формат
• Минијатура
• Екслибрис

Сваки аутор може конкурисати у једној или више изложбених категорија и програмских сегмената. За главну изложбу Бијенала аутори могу послати:
• до 3 рада већег формата, дужа страна папира до 100цм, или
• до 5 радова мањег формата, дужа страна папира до 30 цм.
• до 5 радова, неопремљених максималне димензије 20 х 20 цм (димензије папира) за изложбену категорију Екслибриса.

На конкурс се могу пријавити радови настали у свим традиционалним техникама и савременим поступцима
штампе или умножавања, али неће бити разматране репродукције и фотографије. Аутори могу послати и просторне или амбијенталне инсталације, радове који стоје у јавном простору, видео радове који су настали као сегмент графичке продукције или који чине самостални рад базиран на карактеру графичке дисциплине, објекте, књиге уметника, радове штампане на различитим подлогама или друге радове који представљају мулти / интердисциплинарни, хибридни, експериментални или дискурзивни приступ графичкој
уметности.


Нужно је да су ови радови постојани и да током трајања изложбе неће одступити у физичкој постојаности, осим ако концептом није тако предвиђено. У случају да радови захтевају посебне техничке послове и услове монтаже аутори су дужни да постављање и демонтажу радова обаве лично. Организатор ће обезбедити простор за инсталацију рада и основну техничку подршку. За специфичност сваке ситуације аутори се могу имејлом обратити организатору Бијенала.


Пријава се у овој фази конкурса подноси у периоду од 1. септембра 2021. до 1. марта 2022. Године

У склопу Бијенала биће организован и конференцијски део програма са академским излагањима и презентацијама. Уметници, теоретичари и истраживачи из уметничких и других области позвани су да пошаљу предлоге излагања на неку од понуђених тема:


•    Тираж као уметничко дело
•    Не/материјалност матрице
•    Виртуелне екстензије графичког отиска
•    Графика као догађај
•    Графички колективи и уметничко удруживање
•    Моћ штампаног листа (књига уметника, фанзини, плакати, флајери, налепнице и сл.)

Понуђене теме нису обавезујуће, мада је пожељно да излагања нуде и одговоре на постављена питања и дилеме. Предлоге слати искључиво у приложеним формуларима на имејл адресу office@graphicacak.com. Рок за достављање предлога излагања је 01. Јул 2022.

Сви кандидати ће бити обавештени имејлом о резултатима прве фазе селекције најкасније до 10. марта 2022. године. Резултати селекције и коначна листа аутора и радова биће објављена до 12. марта 2022. године на званичној интернет страници Бијенала и на друштвеним мрежама.


Главна изложба Бијенала биће традиционално постављена у простору Дому културе. Пратећи програм Бијенала чине: сегмент национална селекција уметника из Мексика изложба ће биће постављена у простору
Међуопштинског Архива, самосталнa изложбa Виктор Мануел Хернандез Кастиљо из Мексика добитник ГрандПри 2020.

ДРУГА ФАЗА КОНКУРСА:
Траје од 12. марта до 1. јула 2022. Године

Аутори чији су радови прошли прву фазу селекције треба да пошаљу своје оригиналне графике неопремљене, без оквира или парспартуа. Радови морају стићи на назначену адресу бијенала најкасније до 01. јула (радови приспели након тог периода неће се узимати у обзир). Приликом слања радова у овој фази обавезна је уплата партиципације у износи од 2,000.00 РСД која омогућује учешће у свим категоријама Бијенала. Партиципација покрива административне и поштанске трошкове. Партиципација се плаћа у другој фази конкурса приликом слања радова.


Аутори шаљу своје радове поштом водећи рачуна о следећем:
1.Сва потребна документација се може преузети на следећој страници сајта https://www.graphicacak.com/biennial-2022/
2.Пријавни формулар са информацијама о аутору и његовим делима мора бити приложен у штампаној форми.
3.СВА РЕЛЕВАНТНА ПОЉА у формулару попунити компјутерски.
На коверте – пакете које садрже отиске треба навести следећа обавештења: ШТАМПАНА СТВАР  и НЕМА КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ


Адреса за слање радова:
Прималац: Удружење Платформа за Промоцију уметности мултиоригинала
За Драгана Добросављевића (умет. директор Бијенала)
ПЕТО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ 2022. ул. Рајићева бр. 20. 32000 Чачак, Србија

Све информације у вези Бијенала и све потребне формуларе можете пронаћи на следећој страници сајта Бијенала http://www.graphicacak.com/biennial-2022/


Пријаве и радови приспели поштом након 1. јула 2022. неће бити разматрани.

ЖИРИРАЊЕ ПОСТАВКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ДОБИТНИКА НАГРАДА: 20. јула 2022. године
НАГРАДЕ
ГРАН – ПРИ БИЈЕНАЛА
новчана награда у износу од 1,000,00 € и самостална изложба у оквиру пратећих активности Шестог Бијенала Графике 2024. године
НАГРАДА ЗА ИНВЕНТИВНОСТ У ГРАФИЧКОЈ УМЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКУ ИЗУЗЕТНОСТ новчана награда у износу од 500,00 €

СПЕЦИЈАЛНА ПОХВАЛА ЖИРИЈА Плакeта и медаља Бијенала,НАГРАДА ЗА СТУДЕНТСКИ РАД Плакeта и медаља Бијенала,

Жири задржава право да не додели све награде уколико сматра да радови нису задовољавајућег квалитета.
ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЉА МОГУЋНОСТ ЗА ДОДЕЛУ ПЛАКЕТА И МЕДАЉА ЈОШ НЕКИХ УЧЕСНИЦИМА


Награде ће бити додељене током церемоније отварања Бијенала. Ако је награђени аутор спречен да присуствује церемонији доделе награда, приликом враћања радова сертификат о учешћу и потврда о награди биће му послата поштом уз каталог изложбе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.