Aktuelno

POVIJANJE GRANA – VAŽNA POMOTEHNIČKA MERA

Pravilno formiranje uzgojnog oblika je jedna od najznačajnijih pomotehničkih mera u voćarstvu. Povijanje grana mladih zasada je jedna od mera kojom se pravilno obrazuje kruna, što obezbeđuje ranije stupanje na rod, dobar prinos i visok kvalitet plodova, kaže savetodavac Snežana Dragićević Filipović iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak. U zasadima koji su podignuti sadnicama bez prevremenih grančica, povijanje grana je obavezna mera, posebno u zasadima jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, kajsije, breskve, tj. na svim voćnim vrstama koje teže slobodnom formiranju uzgojnog oblika, napominje naša sagovornica.

povijanje

– Povijanje grana treba primenjivati od prve godine formiranja oblika. Mogu se povijati mladari koji nisu dobro odrveneli, jer se starije grane teže savijaju. Ova pomotehnička mera se može izvoditi tokom cele godine. Sa povijanjem se može početi sa „kretanjem“ vegetacije i to tanjih grana iz prethodne vegetacije, koje su rezidbom ostavljene (a zaklapaju oštar ugao), kao i u toku vegetacije povijanjem mladih mladara pre nego što zdrvene (to je period od polovine juna do početka jula), po završetku intenzivnog porasta – objašnjava Snežana Dragićević Filipović.

Prema njenim rečima, kao materijal za povijanje mogu se koristiti plastične trake, tegovi, štipaljke, plastični savijači grana. Ovu meru, kako kaže, najbolje je sprovoditi plastičnim savijačima grana, jer sa njima grane koje želimo da savijemo dovodimo u najbolji položaj za formiranje željenog uzgojnog oblika, a pri tome izbegavamo štete koje mogu nastati nepravilnim izvođenjem ove mere.

– Na granama koje imaju vertikalan položaj pretežno se razvijaju pupoljci bliže vrhu. Ako izvršimo povijanje grana u vršnom delu, favorizujemo obrastanje grana i grančica u njihovom donjem delu. Ukoliko granu povijemo horizontalno, ravnomerno će se razvijati, kako vršni, tako i deo pri osnovi grane. Horizontalnim povijanjem grana poboljšaće se diferenciranje cvetnih pupoljaka. Osim toga, na taj način regulišemo i vegetativni porast, tako da će se znatno bolje razvijati mladari koji su manje povijeni, nego oni koji su u horizontalnijem položaju – naglašava Snežana Dragićević Filipović.

Naša sagovornica, kao neke od prednosti korišćenja plastičnih savijača grana navodi da se oni brzo i lako postavljaju, da nije potrebno angažovanje valikog broja radnika, da nema mehaničkih oštećenja na granama i da ne ometaju sprovođenje ostalih pomotehničkih mera. Pored toga, plastični savijači se u zasadima mogu koristiti duži period.

N. R.

 

 

Оставите одговор