Dragačevo Region

Скупштина општине Лучани донела низ планских, програмских и извештајних докумената

Скупштина општине Лучани донела низ планских, програмских и извештајних докумената

Скупштине општине Лучани  је данас одржала 15. по реду седницу у овом сазиву и на њој је скупштинском владајућом већином донето низ планких и извештајних докумената.

Одборници су на седници најпре, разматрали и усвојили предлог одлуке о измени плана детаљне регулације  „Петља Лучани“ у КО Лисице. Разлог за доношење овакве одлуке је иницијатива од стране Електродистрибуције Србије, Београд да се обезбеди потребна површина и омогући изградња електроенергетских објеката у функцији ауто пута Београд – Јужни Јадран и наплате путарине у оквиру планских решења Плана детаљне регулације „Петља Лучани“ као и да се обезбеди потребна површина за прикључак на јавну саобраћајну површину ових објеката. Предмет измене плана обухвата површину од око 0.65 хектара. 

Скупштина је донела одлуку о утврђивању економске ценe програма васпитања и образовања у ПУ „Наша радост“ за текућу годину по којој ће цена за  јаслене и васпитне групе износити 29145 динара на месечном нивоу по детету, од чега родитељи учествују у финансирању у висини од 20 одсто од економске цене, односно у износу од 5829 динара. Према олуци, за групе припремног предшколског програма у целодневном трајању дефинисан је износ од 17487 месечно по детету, од чега родитељи плаћају износ од 3497 динара на месечном нивоу по детету. У оквиру ове одлуке наводи се да родитељи за децу предшколског узраста у четворочасовном бесплатном боравку, у зависности од коришћења, плаћају оброк у износу од 80 динара. Такође, за дане оправданог одсуства родитељ ће плаћати 50 одсто од утврђене цене. Бесплатан смештај у установу је за треће и свако наредно дете у породици. Одлуком је утврђен и бесплатан смештај деце без родитељског старања као и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом материјално угрожених породица.

Донетa је и одлука о прибављању земљишта у јавну својину за потребе проширења гробља у Гучи као и одлуке о отуђењу непокретности ради озакоњења постојећих објеката на тим парцелама.

Скупштина је дала сагласност на програм рада Међуопштинског историјскох архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2024. годину као и програм рада Центра за социјални рад  општине Лучани за 2024. годину. Дата је сагласност и на ребаланс финансијског плана Дома здравља Лучани као и овлашћење Општинском већу да у име Скуштине општине Лучани може доносити решење о покретању поступка издавања у закуп ствари које се налазе у јавној својини општине. 

На седници је допуњена и одлука о правобранилаштву којом се предвиђа и правобранилачки приправник кога именује Скупштина на период од пет година. Сходно тој одлуци је донето решење да се на  место наведеног приправника постави Маријана Маћић а након разрешења Милана Матијашевића са дужности правобраниоца општине Лучани због испуњења услова за старосну пензију. 

Скупштина општине Лучани је усвојила  извештаје о раду за 2023. годину регионалних јавних предузећа „Дубоко“ Ужице и „Рзав“ Ариље као и план рада ЈКП „Дубоко“ за текућу.  Усвојен је и предлог одлуке о повећању цена услуга транспорта, пријема, третмана и безбедног одлагања отпада у регионалном центру за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице са досадашњих 2200 на 2400 динара по тони мешаног комуналног отпада. Одборници су усвојили и извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ у току 2023. године као и програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државном власништву на територији општине Лучани.

Усвојен је и годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани за 2024. годину, као и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда, затим годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.