Dragačevo

Лучани: Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди

LUCANIОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ КОМЕРЦИЈАЛНО РЕГИСТОВАНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ ДА МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА :

 

Шифра Назив Интезитет помоћи
100.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета Планирани буџет за меру је 3.500.000,00 РСД интезитет помоћи по кориснику је 50% од укупне вредности умањене за пдв максималног износа до 75.000,00 РСД
101.2.1. Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса Планирани буџет за меру је 4.500.000,00 РСД интезитет помоћи по кориснику је 50% од укупне вредности умањене за пдв максималног износа до 50.000,00 РСД
104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња Планирани буџет за меру је 2.500.000,00 РСД,  интезитет помоћи по кориснику је 30% од укупне вредности умањене за пдв максималног износа до 10.000,00 РСД

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 • фотокопија потврде о упису активног статуса у регистру пољопривредних газдинстава;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • изјавa да инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, као и да најмање 3 године (приплодне јунице) односно 2 године (приплодне овце, козе, свиње) неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити
 • фотокопија броја наменског рачуна пољопривредног газдинства;
 • пасош купљене животиње и извод из матичне евиденције за предметно грло
 • оригинал или фотокопија издатог рачуна  који гласи на име или извод и налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински или оверен уговор о купопродаји за набавку квалитетних приплодних грла
 • уверење о здравственом стању животиње
 • извод сточног фонда из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 2017. годину
 • потврда о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода
 • фотокопија полисе осигурања издата од стране осигуравајућих друштава и оригинал полисе (на увид ) за период извршеног осигурања током 2017.године;
 • фотокопију потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања;

 

ЗАХТЕВИ СЕ ПОДНОСЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЛУЧАНИМА И У НАЧЕЛСТВУ У ГУЧИ СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ ОД 7:00 ДО 15:00, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЈЕ ДО 30.11.2017.ГОДИНЕ, ТЕЛЕФОН: 854-508; И 51506-18. ИСПЛАЋИВАЊЕ ЗАХТЕВА ВРШИЋЕ СЕ ПО РЕДОСЛЕДУ ДОСТАВЉАЊА ДО ИСТЕКА СРЕДСТАВА.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.