Dragačevo

Lučani: Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

LUCANIOBAVEŠTAVAJU SE SVI KOMERCIJALNO REGISTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI DA MOGU PODNETI ZAHTEV ZA :

 

Šifra Naziv Intezitet pomoći
100.1.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta Planirani budžet za meru je 3.500.000,00 RSD intezitet pomoći po korisniku je 50% od ukupne vrednosti umanjene za pdv maksimalnog iznosa do 75.000,00 RSD
101.2.1. Nabavka kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa Planirani budžet za meru je 4.500.000,00 RSD intezitet pomoći po korisniku je 50% od ukupne vrednosti umanjene za pdv maksimalnog iznosa do 50.000,00 RSD
104.3. Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja Planirani budžet za meru je 2.500.000,00 RSD,  intezitet pomoći po korisniku je 30% od ukupne vrednosti umanjene za pdv maksimalnog iznosa do 10.000,00 RSD

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 • fotokopija potvrde o upisu aktivnog statusa u registru poljoprivrednih gazdinstava;
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • izjava da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, kao i da najmanje 3 godine (priplodne junice) odnosno 2 godine (priplodne ovce, koze, svinje) neće otuđiti predmet investicije i da će u tom periodu predmet namenski koristiti
 • fotokopija broja namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
 • pasoš kupljene životinje i izvod iz matične evidencije za predmetno grlo
 • original ili fotokopija izdatog računa  koji glasi na ime ili izvod i nalog za plaćanje overen od strane banke ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski ili overen ugovor o kupoprodaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
 • uverenje o zdravstvenom stanju životinje
 • izvod stočnog fonda iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor za 2017. godinu
 • potvrda o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda
 • fotokopija polise osiguranja izdata od strane osiguravajućih društava i original polise (na uvid ) za period izvršenog osiguranja tokom 2017.godine;
 • fotokopiju potvrde o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja;

 

ZAHTEVI SE PODNOSE NA PISARNICI OPŠTINSKE UPRAVE U LUČANIMA I U NAČELSTVU U GUČI SVAKIM RADNIM DANOM OD 7:00 DO 15:00, ROK ZA PODNOŠENJE JE DO 30.11.2017.GODINE, TELEFON: 854-508; I 51506-18. ISPLAĆIVANJE ZAHTEVA VRŠIĆE SE PO REDOSLEDU DOSTAVLJANJA DO ISTEKA SREDSTAVA.

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LUČANI

 

Ostavite odgovor