Ivanjica Region

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ OPŠTINE IVANJICA JOŠ UVEК NEPOZNATA GRAĐANIMA

Opštini Ivanjica je upućeno 13 zahteva za odlučivanje o besplatnoj pravnoj pomoći za gotovo godinu i po primene ovog zakona. Četiri zahteva su odbijena, jedan zahtev je povučen, a u osam slučajeva je odobrena besplatna pomoć. Uglavnom se radi o parničnim postupcima pred sudom i jednom upravnom postupku pred državnim organom.

Vladislav Ivković

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane, kaže Vladislav Ivković službenik opštinske uprave zadužen za pružanje ove pomoći.

-Besplatna pravna pomoć može da se pruži korisniku prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, kao i članovima njegove porodice, ali i onima koji ne ispunjavaju uslove da ova prava koriste ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda doveli sebe u tu situaciju. Ovde treba naglasiti da se članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva ne smatra lice protiv kojeg tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici ili drugi postupak zaštite. Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite ne utiču na pravo tražioca da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako on ispunjava uslove. Besplatna pravna pomoć može da se pruži recimo i ako je reč o licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici, osobi sa invaliditetom, izbeglici ili interno raseljenom licu, onima koji su pogođeni postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja. Zahtev može podneti i lice prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti, zatim koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima, odraslo i staro lice koje je bez sopstvenog pristanka smešteno u ustanovu socijalne zaštite, ali i dete koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite ili mu je prestala usluga ta usluga a do navršene 26 godine života, objašnjava Ivković.

 Građani koji su zainteresovani za besplatnu pravnu pomoć, podnose zahtev za odobravanje na pisarnici Opštine. Službenici Opštinske uprave koji vode upravni postupak, odlučuju da li određeno lice ima pravo na besplatnu pravnu pomoć ili ne. Ako građanin ispuni uslove, upućuje se ili na službu za besplatnu pravnu pomoć ili na advokaturu (u nekim slučajevima i na specijalizovana udruženja), koji kasnije vode postupak za koji je građaninu odobrena besplatna pravna pomoć.

 Za sva pitanja u vezi sa besplatnom pravnom pomoći građani mogu da se obrate u kancelariju broj 31 ili na telefon 065/ 89 11 592.

J. S.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.