Društvo Pravim informacijama do prevencije rizičnog seksualnog ponašanja i reproduktivnog zdravlja mladih

ZA BOLJU EDUKOVANOST MLADIH ČAČANA (1)

Projektom pod nazivom „Pravim informacijama do prevencije rizičnog seksualnog ponašanja i reproduktivnog zdravlja mladih!“ portal „CA GLAS“ ima za cilj da objavljivanjem medijskih sadržaja promoviše prevenciju seksualnog ponašanja i na taj način utiče na zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih. Ciljna grupa kojoj će tekstovi biti namenjeni su adolescenti, odnosno mladi od deset do 19 godina. Namera […]