ГОРАНА ТАНАСКОВИЋ
Društvo Privreda

ОХРАБРИТИ ЉУДЕ ДА ЗАПОЧНУ И РАЗВИЈАЈУ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РАСПИСАЛО ТРИ ЈАВНА ПОЗИВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Министарство привреде Републике Србије расписало је три јавна позива, на основу којих ће привредни субјекти добити на располагање 600 милиона динара бесповратних средстава за подстицање предузетништва, кроз три програма подршке: развојне пројекте, започињање пословања и подршку женама предузетницама, као и младима. Сва три програма реализују се као комбинација бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, тако да ће укупна вредност подржаних пројеката бити вишеструко већа. Јавни позиви за ове програме подршке оглашени су 24. јануара и биће отворени до утрошка средстава, каже за наш лист Горана Танасковић, руководилац ОЈ Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

У оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години Министарство привреде је определило 350 милиона динара бесповратних средстава. Реч је о комбинацији бесповратних средстава, која чине до 20 одсто инвестиције, односно, до 30 процената за привредне субјекте, који припадају четвртој групи развијености и повољног кредита Фонда за развој, намењених за пројекте проширења производних капацитета, каже Горана Танасковић, руководилац ОЈ Чачак РПК Моравичког и Рашког управног округа и додаје:  

– Чачани могу добити средства до 20 одсто инвестиције. Право да се пријаве на јавни позив за доделу ових бесповратних средстава имају, како предузетници, тако и микро, мала и средња предузећа, али и задруге које су регистроване у Агенцији за привредне регистре. Средства по овом програму намењена су за куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, инвестиционо одржавање производног или пословног простора, куповину нових или половних машина и опреме, укључујући алате, као и доставна возила, која не смеју да буду старија од пет година, трајна обртна средства која могу да чине највише десет одсто укупног инвестиционог улагања, као и набавку софтвера и рачунарске опреме.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000 за предузетнике, односно, 250.000 за правна лица, нити већи од 12,5 милиона динара за све привредне субјекте. Рок отплате за правна лица је десет година у оквиру кога је и грејс период од једне године, а рок за предузетнике је осам година, такође, са грејс периодом од једне године.   

– Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора, укључујући и грејс период. Уколико се раније враћа кредит, привредни субјекат је дужан да врати и бесповратна средства. Каматна стопа износи од један до два одсто, што зависи од гаранција и потребна је хипотека за обезбеђење средстава. За развојни кредит се подразумева да привредни субјекти послују стабилно, дакле, да у свим годинама остварују и раст запослености и раст прихода од редовне делатности, односно, од пословних прихода. Изузетно, сматра се да привредни субјекти послују стабилно уколико у расту прихода од редовне делатности одступају само у једној години и то у висини од пет одсто – објашњава Горана Танасковић.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

За Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању Министарство привреде је обезбедило 150 милиона динара бесповратних средстава. Право да се пријаве на јавни позив, такође, имају предузетници, микро, мала и средња предузећа. Овај програм је комбинација бесповратних средстава, која чине до 30 одсто инвестиције, односно, до 40 процената укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој, а намењен је за пројекте набавке опреме, адаптације пословног простора и покривање оперативних трошкова у почетном периоду пословања, наглашава наша саговорница:  

– Кредит је на пет година са једном годином грејс периода и каматном стопом од један одсто годишње уз гаранцију банке, или два одсто годишње уз остала средства обезбеђења. Износ укупно одобрених средстава не може бити мање од 400.000, нити већи од шест милиона динара. Овим средствима се може финансирати: куповина опреме, доставних возила, укључујући и мопеде на електрични погон, која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировине и других транспортних средстава укључених у процес производње, до пет година старости, текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000 динара и оперативни трошкови који могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног улагања.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЖЕНАМА И МЛАДИМА

Програм за подршку женама предузетницама и младим предузетницима који су почетници у пословању реализује се и у 2022, после успешног пилот програма у прошлој години. Кроз програм је опредељено 100 милиона динара бесповратних средстава, а намера је да се пружи подршка у пословању женама и младим до 35 година, који представљају посебно осетљиву циљну групу предузетника, напомиње Танасковић. Програм представља комбинацију бесповратних средстава, која чине до 35 одсто инвестиције, односно, до 45 процената укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој.  

– Право да се пријаве на овај конкурс имају предузетници, микро и мала привредна друштва коју су регистрована у Агенцији за привредне регистре, најраније пет година у односу на годину поднешења захтева, односно, од 2017. закључно са 2022, а чији је оснивач и законски заступник жена (у привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити и у власништву једне или више жена, минимум 51 одсто) и оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година (у привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година, минимум 51 одсто). Рок отплате је до пет година у оквиру кога је грејс период од једне године, са каматном стопом од један до два одсто, што зависи од обезбеђења гаранција. Износ укупно одобрених средстава не може бити мањи од 400.000, нити већи од шест милиона динара за све привредне субјекте. Ова средства се могу уложити у куповину опреме, нове или половне до пет година старости, текуће одржавање пословног и/или производног простора до 350.000 динара и оперативне трошкове који могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног улагања – каже Горана Танасковић.

Наша саговорница наглашава да је препорука надлежних да се привредни субјекти који желе да конкуришу по овим програмима обрате једној од акредитованих регионалних развојних агенција за бесплатну обуку за започињање пословања, како би им се пружила саветодавна, али и техничка помоћ. Иначе, јавни позив ће бити отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење програма.

– Министарство привреде поред развојних пројеката, у континуитету пружа подршку младима и почетницима у бизнису, као и женском предузетништву. Циљ је да системским подршкама охрабримо и помогнемо што више људи  да започну, развијају и унапређују своје пословање у Србији – рекла је Танасковић, напоменувши да су информације и документација за сва три програма подршке доступни на интернет страници Министарства привреде.

Нела Радичевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.