Društvo Selo

ПОМОЋ ДРЖАВЕ УЗГАЈИВАЧИМА МЛАЧНИХ КРАВА

РОК ЗА ПРИЈАВУ ИСТИЧЕ  23. НОВЕМБРА

Републичка дирекција за робне резерве је објавила Јавни позив за бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава. Право на ову врсту помоћи могу остварити пољопривредници који се баве млечним говедарством уколико имају регистрована пољопривредна газдинства и задовољавају остале услове који су предвиђени Јавним позивом.

Како истиче дипл. инжењер Слађана Петрић, саветодавац за агроекономију, иначе директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак, узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ у виду бесповратне испоруке меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину) и Централну базу података о обележавању животиња и да у њој има од једне до 50 млечних крава у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства. Поред тога, носилац комерцијалног газдинства би требало да испуни и следеће услове: да није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу, као и услов да је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно, Пољопривредној стручној служби која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве.

Узгајивачи млечних крава са подручја Града Чачка и општина Горњи Милановац, Лучани и Ариље пријаве подносе Пољопривредној саветодавној и стручној служби Чачак на адресу: ПССС Чачак, Хајдук Вељкова 43, 32000 Чачак. Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се Пољопривредној саветодавној и стручној служби (ПССС), у затвореној коверти са назнаком имена и презимена, адресом пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном и напоменом: „Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“, препорученом пошиљком.

Пријаве се подносе до 23. новембра текуће године.

Уз образац пријаве подносилац доставља: извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба. Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.

Пријаве са непотпуном документацијом ПССС/ПСС одбацује одлукама. Текст јавног позива је објављен на званичним интернет страницама Министарства (www.minpolj.gov.rs), Дирекције (www.rdrr.gov.rs)

В. С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.