Društvo Grad

ЗАСЛУЖЕНА ПРИЗНАЊА СТРАЦИМИРОВОМ ГРАДУ

НА ОВОГОДИШЊЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЛОНУ УРБАНИЗМА ЈП “ГРАДАЦ” ДОБИТНИК ДВЕ НАГРАДЕ

Урбанисти су особе које се стално сусрећу са прошлошћу и садашњошћу, а мисле на будућност. Сваког 8. новембра, на Светски дан урбанизма, одржава се Међународни салон урбанизма. Домаћин овогодишњег 31. Салона је био Град Чачак. Током свог постојања салон је достигао висок реноме и постао јеинституција”, која има међународни карактер и масовност радова и учесника. На овогодишњем Салону чачанско Јавно предузећеГрадацсе овенчало са две награде, у категорији планова детаљне регулације, добитник је прве награде за ПДРСпортски центару Чачку, а трећу награду, у категорији планова генералне регулације, добио је план измене и допуне дела плана генералне регулацијеАтеницаКулиновци”.

  – О планирању уређења простора постоји низ писаних докумената, који указују да Чачак припада оним градовима, који су планирали развој насеља континуално, кроз више генерација урбанистичких планова. Почев од првог писаног документа од 1833. године, по наредби кнеза Милоша, инжењер Лаза Зубан је урадио план за уређење трга и простора око Цркве и 1893. први Генерални урбанистички план вароши Чачак, за подручје величине 250.00 хектара. Аутор плана је архитекта Светислав Јовановић. На његовим поставкама формирана је основна урбанистичка матрица, која је касније надограђивана, а затим низа планова од 1948. године до данас – подсећа за наш лист Наташа Стругаревић, дипломирани просторни планер ЈП “Градац”.

Иначе, Скупштина општине Чачак је 1996. године донела одлуку о оснивању ЈП “Градац”, предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве. После тога, израду планских докумената за Град Чачак примарно преузима ово предузеће и израђује бројне планове.

ПРВА НАГРАДА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “СПОРТСКИ ЦЕНТАР” У ЧАЧКУ

На овогодишњем 31. Међународном салону урбанизма одржаном у Чачку, ЈП “Градац”, у категорији планова детаљне регулације, добитник је прве награде за ПДР “Спортски центар” у Чачку. Аутор награђеног плана је одговорни урбаниста Татјана Симоновић, дипломирани инжењер архитектуре, а у стручном тиму, који је учествовао у његовој изради, били су: Зорица Чоловић Суботић, Небојша Јелушић, Марко Гавриловић, Љиљана Шубара, Зоран Петровић, Драган Ђоковић, Светлана Милошевић, Милун Ђорђевић, Ана Радивојевић и Наташа Стругаревић.

– Простор, предмет разраде плана детаљне регулације “Спортски центар”, налази се у ширем градском подручју, унутар граница грађевинског подручја, и то северозападно од градског центра. Обухвата простор на левој брањеној обали Западне Мораве и небрањени простор између левообалног и деснообалног насипа Западне Мораве на потесу од пешачког моста до изворишта водоснабдевања у Бељини, у површини од 231.33 хектар. Концепт развоја града, између осталог, предвиђа да град “сиђе” на реку. Коридор реке постаће пешачка артерија града, зона зеленила, спорта и рекреације. Планираним садржајима уз реку, град ће бити повезан са зеленилом ван насеља и отворити коридор према Овчар Бањи. Планским решењем подстиче се развој нових недостајућих простора и садржаја, који треба да омогуће реализацију рекреативног, такмичарског и школског спорта и рекреације. Планирани су садржаји неопходни граду у циљу одржавања спортско-рекреативних активности, спортских такмичења и подизања свести популације о спорту и здравом животу – каже Татјана Симоновић, дипломирани инжењер архитектуре.

Татјана Симоновић (десно) на додели награде

Градски спортски центар планиран је на простору уз реку Западна Морава, као надградња постојећег Спортског центра “Младост”, са проширењем на левој обали реке и увођењем потпуно нових садржаја примерених граду ове величине, попут: комплекса универзалне хале (намењеног спорту, рекреацији и туризму), аква парка, дечијег спортског центра, тениског комплекса, зоо парка, зеленила и рекреације (ада) и еко центра (на левој обали реке Западна Морава). Чачак је један од ретких градова који има простор, као што је Спортски центар “Младост” на десној обали Западне Мораве. У последњих пар година доста је учињено на његовом уређењу. Свакако да има простора да се и даље унапреди, што је планом и предвиђено, каже архитекта Симоновић и додаје: 

– Са новим спортским центром град не добија само савремене спортске капацитете за професионалне спортске догађаје, већ и нову урбану зону, која нуди бројне могућности за слободно време и повезује центар са до сада делимично одсеченим и запостављеним делом града, на левој обали Западне Мораве. Планираном регулацијом корита реке Западне Мораве на подручју “Суве Мораве” о(п)стаје највеће острво, ада које представља јединствено подручје на територији Чачка, јер се одликује изразитим природним вредностима и биолошким диверзитетом. Ово подручје је препознато, као природни резерват многих биљних и животињских врста, које носе изузетне орнитолошке вредности. С обзиром на то да је ада препознатљива по станишту ретких птичјих врста, има одличне предуслове и за развој “birdwatching”- а, као дела екотуризма.

Иначе, у планирању простора водило се рачуна и о нашој млађој популацији. Својим садржајима дечији спортски центар био би прилагођен, у погледу игара и активности, потребама деце. Садржаји би били у функцији активности кроз којe деца стичу знања из области спорта, а да притом што боље развију своје моторичке способности. Спортски терени, вежбалишта, справе треба да буду прилагођени деци по узрастима.

– Градски парк предвиђен је на простору десне обале реке Западне Мораве. Приобаље реке је изузетан потенцијал града за интегрално планирање развоја зеленила и рекреативних простора. Имајући у виду покренутост и валовитост терена, са природно кривудавим током реке, планирана је савремена просторна композиција. Основна функција парка је унапређење услова живота у граду и еколошких фактора, кроз побољшање микроклиматских услова. Друга веома важна функција парка је рекреативна, тако да буде намењен пасивној рекреацији корисника, свих старосних група. Парк представља простор који пружа услове за одмор посетилаца (шетња, седење, игра деце и разних друштвених игара…) и различите форме спонтане рекреације у природи – наглашава Татјана Симоновић.

ТРЕЋА НАГРАДА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ”

Трећу награду у категорији Планова генералне регулације добио је план Измене и допуне дела плана генералне регулације “Атеница – Кулиновци”, за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава), чији је одговорни урбаниста Наташа Стругаревић, дипломирани просторни планер. 

Наташа Стругаревић (десно) на додели награде

– Изменама и допунама дела плана обухваћен је сегмент простора превасходно намењен комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода, лоцираном на десној обали ушћа Атеничке реке у Западну Мораву.

Отпадне воде града, комуналне и индустријске, долазе постојећим цевоводима, односно, фекалним колекторима до планираног шахта за скретање отпадних вода до ППОВ. Да би се загађена и нечишћена вода вратила у природу, у планираном постројењу, извршиће се њено пречишћавање механичким, хемијским и биолошким методама. Површина опредељена за ову намену износи 4,19 хектара. Непосредно у окружењу постројења за пречишћавање отпадних вода, опредељени су простори за компостану и шири спектар намена комуналне привреде, потребне за функционисање града. Кванташка пијаца и стамбени простори планирани су јужно (дуж пруге Чачак – Краљево) и појасом високог и ниског зеленила, као и саобраћајницама, одвојени су од комуналних намена. Реализацијом и поштовањем овог планског решења Град Чачак добија шансу очувања најважних природних ресурса – каже Наташа Стругаревић.

Европска унија обезбедиће већи део инвестиција, а у улагањима и реализацији пројеката учествују и Влада Србије и Град Чачак.

Приредила: Нела Радичевић

Фото: Саша Танасковић

НАЈВЕЋЕ ЗАСЛУГЕ ЗАПОСЛЕНИМА

– Част нам је што је 31. Међународни салон урбанизма одржан у Чачку, у граду који је претходних неколико година забележио значајан урбанистички и нфраструктурни развој и заслужено понео признање града са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи, града који постаје једно од најзначајнијих саобраћајних чворишта у Републици Србији, Страцимировог града, у ком смо пре неколико дана пронашли темеље Цркве из четвртог века. Већ дуги низ година наше предузеће даје велики допринос развоју локалне заједнице, кроз израду најзначајнијих планова за један град, чији значај је препознат, како од појединаца и институција, тако и од колега и стручне јавности. “Градац” је добитник многобројних награда и признања и носилац сертификата “Excellent Small & Medium Enterprises”, додељеног од Привредне коморе Србије, што га сврстава у ред значајних и реномираних предузећа. Највеће заслуге за то припадају запосленима, као најзначајнијем ресурсу предузећа. Учешће наших запослених у разним струковним удружењима, Инжењерској комори Србије и другим организацијама, утиче на то да оставимо траг у свету урбанизма и тако допринесемо да наш град, али и друга места у Србији, буду боља места за живот наших суграђана – рекао је Милан Бојовић, в. д. директора ЈП “Градац”.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.