Aktuelno

Poziv za Dogovor o osnivanju zajednice opštih udruženja Moravičkog i Raškog upravnog okruga

preduzetniciPoŠtovani preduzetnici,
Mi, preduzetnici svih kategorija, predstavljamo najodgovorniji i najkorisniji deo srpske privrede, jer u delatnost koju obavljamo ulažemo sopstvena sredstva, znanje i rad, a zapošljavamo brojne radnike čije porodice zavise od uspeha naših poslovnih jedinica. Najurednije plaćamo sve obaveze lokalnoj zajednici i Republici Srbiji, ali i pored toga nemamo pravo institucionalno mesto u društvu. Bez svoje institucije ne možemo savladati probleme, koje bi i sami mogli rešiti, a kamoli one koji se rešavaju samo preko sistema vlasti. Da bi stanje bilo što konfuznije, zakonodavac kao preduzetnike “priznaje” samo fizička lica koja imaju registrovanu privrednu delatnost, iako su u celom svetu preduzetnici svi oni koji svojim sredstvima obavljaju ekonomsku delatnost, bez obzira da li su registrovani kao fizička lica ili privredna društva.
Prema važećem Zakonu o komorskom sistemu svi privredni subjekti su članovi Privredne komore Srbije, ali Statutom te iste institucije članstvo preduzetnika je posredno, na dobrovoljnoj osnovi, preko opštih udruženja preduzetnika, koja imaju status pravnog lica, uz uslov da se registruju kod PKS. Opšte udruženje preduzetnika Čačka je završilo taj postupak registracije. Tako vi, učlanjenjem u OUP Čačak, postajete direktni član komorskog sistema Srbije.
Za privredna društva članstvo u PKS je obavezno, i plaćanje članarine takođe. Istim Zakonom je ukinut status pravnog lica regionalnim komorama, pa su preduzetnici ove kategorije ostali bez mogućnosti da direktno utiču na organizaciju i funkcionisanje komorskog sistema. Na taj način je njihovo, ustavom zagarantovano pravo zastupanja i predstavljanja njihovih interesa, ovim Zakonom, nacionalizovano.
Da bi OUP Čačak imalo veći uticaj u PKS i drugim institucijama društva, neophodno je povećanje broja članova, jer snagu svakog udruženja čini broj aktivnih pripadnika i njihova ekonomska snaga. Zakonodavac nam je dao mogućnost da se organizujemo i mi treba tu mogućnost da iskoristimo jer druga, bolja ne postoji.
Zato pozivamo sva fizička lica koja imaju registrovanu ekonomsku delatnost, mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu, postojeća poslovna udruženja, poljoprivredna gazdinstva i druge preduzetnike, koji mogu i hoće da prihvate našu inicijativu, da nam se pridruže. Potom ćemo krenuti, na organizovan način, da utičemo na rešavanje problema koji ometaju naš rad i razvoj.
Kada odlučite da se pridružite ovoj inicijativi, dovoljno je da svratite u našu kancelariji u Karađorđevoj ulici br. 9 u Čačku. Svoju nameru možete saopštiti telefonom, mejlom ili običnim pismom. U svakom slučaju ste dobrodošli.
Kada prikupimo dovoljan broj pristupnica organizovaćemo Izbornu Skupštinu svih članova, na kojoj ćemo izabrati predstavnike u izvršne organe OUP Čačak. Ako bude potrebno, izmenićemo i Statut OUP Čačak i prilagoditi njegove odredbe potrebama svih članova.
Troškove funkcionisanja OUP Čačak pokrivaće svi članovi plaćanjem članarine koju je predložio Izvršni odbor OUP. Taj iznos je minimalan i kreće se u rasponu od 200 do 1000 dinara mesečno. Svaki član, prema ekonomskoj snazi, bira iznos članarine koji želi da plaća i upisuje ga u pristupnicu.

Kao prvi korak svoje aktivnosti pripremili smo „Paket besplatnih usluga za članstvo“, da svi naši članovi imaju koristi od zajedničkog udruženja, koji dajemo u nastavku teksta.
Naš predlog je da OUP Čačak organizujemo po strukovnim sekcijama, koje će biti potpuno samostalne u svom radu, a udruženje će samo koordinirati rad sekcija,i predstavljati i zastupati zajedničke interese prema trećim licima.
Sledeći korak je povezivanje sa udruženjima iz opština: G.Milanovac, Lučani, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i drugim udruženjima sa teritorije koju pokriva Regionalna privredna komora Kraljevo, koja budu zainteresovana.
Sastanak sa tim udruženjima zakazan je za petak, 24. mart, u 11 časova, u sali Naučno tehnološkog parka Čačak, u Ulici Nikole Tesle br. 42. Tada ćemo potpisati Dogovor o osnivanju zajednice opštih udruženja Moravičkog i Raškog upravnog okruga. Ovaj dokument treba da bude osnova za stvaranje mreže opštih udruženja za dva upravna okruga, kao deo komorskog sistema Srbije, zato što sva registrovana opšta udruženja pripadaju Privrednoj komori Srbije kao krovnoj organizaciji. Posle sastanka je zakazana konferencija za medije u 13 časova.
Rezultate rada novog OUP Čačak nameravamo brzo da pokažemo, jer mi smo preduzetnici i odgovorni ljudi. Ako smo umeli i znali da organizujemo i održimo poslovanje svojih preduzetničkih jedinica, znaćemo da organizujemo i unapredimo svoje Opšte udruženje preduzetnika Čačka.

Paket besplatnih usluga za Članove OpŠteg udruŽenja preduzetnika ČaČka

1. Organizovanje edukativnih seminara okruglih stolova i radionica na aktuelne teme iz poslovanja članica;
2. Informacije o propisima za finansijsko poslovanje, uredno vođenje poslovnih knjiga i finansijsko zaduživanje;
3. Pravni saveti iskusnih pravnika i advokata za probleme i sporove iz redovnog poslovanja;
4. Zastupanja članica udruženja pred javnim institucijama Grada i Republike Srbije;
5.Zajednička nabavka goriva, kancelarijskog materijala i repromaterijala sa popustom;
6. Kupovina robe i usluga drugih članica OUP po povlašćenim cenama;
7. Korišćenje usluga telefoniranja u mreži MTS kroz paket „BIZ NET 300’’, bez naknade;
8. Zajedničko učešće na lokalnim i regionalnim privrednim izložbama;
9. Zalaganje za promene zakonske regulative koja otežava poslovanje jedne ili više članica udruženja;
10. Zajedničke posete sajmovima u zemlji i inostranstvu po povlašćenoj tarifi;
11. Rešavanje pitanja iz oblasti registracije delatnosti, proširenja poslova i drugih statusnih pitanja;
12. Pomoć u procesu angažovanja potrebnih radnika, svih profila obrazovanja;
13. Isticanje banera i poruka članica na sajtu OUP Čačak;
14. Korišćenje sale u Karađorđevoj ulici br.9 za prezentacije i sastanke članica;
Kako koristiti besplatne usluge za članove
Radi podrške u poslovanju i pomoći članovima da prevaziđu prepreke koje se pojavljuju tokom obavljanja poslovne delatnosti, OUP Čačak je formirao ovaj paket usluga ko je želi da besplatno isporučuje svojim članovima.
Namera je da te usluge isporučuju stručni ljudi koji već rade kod nekoga od članova udruženja ili da se angažuju profesionalni konsultanti za odgovarajuće oblasti.
Kada član udruženja ima potrebu da koristi neku od besplatnih usluga sa spiska u prilogu potrebno je da postupi na sledeći način:
-Prvo treba da jasno i precizno formuliše problem koji se pojavio u poslovanju;
-Zatim da pripremi dokumentaciju i priloge koji su u vezi nastalog problema;
-Potom pismeni zahtev upućuje Izvršbom odboru, preko sekretara udruženja, mejlom ili SMS porukom

Izvršni odbor OUP jednom nedeljno, ili po potrebi, razmatra prispele zahteve i donosi zaključak o daljem postupku i obaveštava podnosioca o svom predlogu.
Predsednik Izvršnog odbora: Milić Popović Predsednik Skupštine: Branimir Plazinić

Оставите одговор