Društvo Selo

РАСПИСАН НОВИ КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште, објавило је конкурс за коришћење средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у 2022. години. Средства су намењена за: контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације), набавку нове опреме за наводњавање, ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Како наводи саветодавац за агроекономију Слађана Петрић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак, корисници средстава могу бити: овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта, јединица локалне самоуправе, физичко лице, научно-истраживачка организација (факултет и институт) акредитована за област биотехничких наука – пољопривреда, коју је основала Република Србија, затим, установа коју је основала Република Србија (средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде), привредно друштво, предузетник и земљорадничка задруга.

КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Средства за реализацију контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта као мере заштите пољопривредног земљишта, обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 4.000.000 динара и у висини учешћа до 100 процената, без урачунатог пореза на додату вредност. Право на ова средства може да оствари овлашћена организација ако је привредно друштво и друго правно лице: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде са седиштем на територији Републике Србије ван територија аутономних покрајина, која је овлашћена од Министарства пољопривреде за вршење контроле плодности земљишта, уколико је у 2022. години примила захтев за обављање контроле плодности обрадивог  пољопривредног земљишта од закупца или од корисника обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини, и то од: образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе и високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција.

Износ средстава који се одобрава је до 100 процената од укупних трошкова за утврђивање основних параметара плодности обрадивог пољопривредног земљишта, то јест, по једном узорку земљишта у износу до 2.000 динара, односно, за највише 10 узорака за једног закупца или корисника пољопривредног земљишта у државној својини и у износу до 20.000 динара, без урачунатог пдв-а. Пријаве на конкурс се подносе закључно са 12. септембром.

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ

Средства за реализацију инвестиционих радова, геодетско-техничких радова у поступку уређења пољопривредног земљишта комасацијом, као и  за израду програма комасације, обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 79.000.000 динара и у висини учешћа до 70 одсто вредности инвестиције, без урачунатог пдв-а.

– Право на коришћење средстава може да оствари јединица локалне самоуправе за извођење радова у оквиру спровођења поступка комасације и то за: извођење геодетско – техничких, као и инвестиционих радова (крчење дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња), изградњу пољских путева, каналске мреже за одводњавање или  наводњавање, цевне дренаже за одводњавање и израду програма комасације. Пријаве на конкурс се подносе закључно са 29. августом – наводи дипл. инжењер Слађана Петрић.

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Средства подршке за набавку нове опреме за наводњавање се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 179.687.000 динара и у висини учешћа до 60 процената, без урачунатог пореза на додату вредност. Право на коришћење ових средстава и то за опрему набављену у 2022. години може да оствари: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, научноистраживачка организација: факултет и институт, образовна установа (средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде), привредно друштво – микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник и земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве може да оствари ово право ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара. Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави је 3.000.000 динара. Одобрава се подршка до 60 одсто вредности набављене опреме за наводњавање без пдв-а, а пријаве на конкурс се подносе закључно са 29. августом ове године.

ИСКОП ИЛИ БУШЕЊЕ БУНАРА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Средства за ископ или бушење бунара за наводњавање се обезбеђују из републичког буџета у укупном износу до 8.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара, без урачунатог пдв-а, односно, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара. Право на коришћење ових средстава може да оствари подносиолац пријаве уколико је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу, ако је уписао у Регистар парцелу која се налазе на територији Републике Србије, ван територија аутономних покрајина и која се користи за пољопривредну производњу. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пдв-а. Пријаве на конкурс се подносе до 29. августа.

ПРИВОЂЕЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА НАМЕНИ

Средства за реализацију радова за коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 2.001.000 динара. Право на коришћење ових средстава може остварити носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, ако је уписао у регистар напуштено обрадиво пољопривредно земљиште и уколико га стави у функцију пољопривредне производње најкасније до 15. октобра ове године.

– Одржавање напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом подразумева примену агротехничких и других мера, након којих ће та парцела бити погодна да се користи за пољопривреду, односно да се на њој заснује пољопривредна производња сетвом или садњом пољопривредних култура – објашњава наша саговорница. Подносилац пријаве може да оствари право на средства ако поднесе једну пријаву за укупну површину напуштеног обрадивог земљишта од једног до десет хектара. Максимални износ средстава по поднетој пријави је до 200.000 динара, а  пријаве на конкурс се подносе до 12. септембра – објашњава Слађана Петрић.

Текст конкурса налази се на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно, Управе за пољопривредно земљиште, где се могу преузети и пријаве на конкурс.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.