Kultura

REBALANSOM BUDŽETA 215 MILIONA VIŠE U KASI

Najznačajnija tačka 36. sednice Gradskog veća održanog u četvrtak, 24. avgusta, bila je rebalans buxeta, kojim je predviđeno 215 milona dinara više sredstava u gradskoj kasi. Prema obrazloženju Zorana Todosijevića, načelnika Gradske uprave za finansije, radi se o ostvarenim prihodima budžeta Grada u periodu od 1. januara do 15. avgusta 2017. godine, očekivanim prihodima i primanjima do kraja godine i ekonomskoj i fiskalnoj politici u 2017. godini.

sajtKako je istakao gradonačelnik Milun Todorović, celog leta se radilo na pripremanju i izmene odluke o buxetu, jer je bilo dosta aktuelnih projekata, sa ciljem da se pare iz Republike sliju u lokalnu kasu. Prema njegovom objašnjenju, većinu projekata finasiraju Grad Čačak i Republika, u odnosu pola pola, dok za neke Grad izdvaja 60, a Republika 40 odsto sredstava.

– Jedna od veoma bitnih investicija kroz projekat jeste izgradnja fiskulturne sale za potrebe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar“ i ustanove „Zračak“, a Grad ovim rebalansom ima obavezu da izdvoji 46 miliona, dok će država učestvovati sa oko 33 miliona dinara. Za infrastrukturno opremanje lokacije poslovnih zona, odnosno za drugu i treću fazu servisa saobraćajnice u industrijskoj zoni, planirana su sredstva od 31 milion iz gradskog buxeta, a isto toliko i iz republičke kase – rekao je Todorović. On je pomenuo i da su, između ostalog, smanjena planirana sredstva za rekonstrukciju vrtića „Poletarac“ u iznosu od 20 miliona, „skinuto“ je oko 83 miliona planiranih za pribavljanje zemljišta za privrednu zonu.

vece sajt

 

– Grad je sačinio ugovorni odnos otplate zemljišta na deset godina u skladu sa zakonom, tako da do kraja godine nisu potrebna planirana sredstva veća od sedam miliona dinara – rekao je Todorović. On je istakao još nekoliko pozicija sa kojih su „skinuta“ sredstva, a to je oko 49 milona dinara od JP „Parking servis“, koje će sada preko naplata samo ostvarivati prihode, a „skinuto“ je i 27 milona dinara namenjenih za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u mesnim zajednicima, zbog nemogućnosti tih MZ da prikupe planirana sredstva kao svoje učešće.

Rebalansom buxeta su predviđena i veća sredstva iz oblasti socijalne zaštite, kao što su usluga „Pomoć u kući“ (dodatnih tri miliona dinara), kao i personalna asistencija (oko tri miliona dinara). Za zimsko održavanje puteva namenjeno je 26 i po miliona dinara, a za održavanje ulica i javnih površina u gradu dodatnih 20 miliona. Takođe, rebalansom je predviđeno oko 55 miliona dinara za povraćaj sredstava roditeljima za više naplaćen smeštaj u vrtićima.

– Kako je na konkurs za finansiranje medija pristiglo dosta zahteva, opredelili smo još četiri miliona za te namene, pored, do sada, sedam planiranih. Dosta sredstava opredeljeno je za projekte, kao što je plan detaljne regulacije za aerodrom Preljina, 11 i po miliona dinara. Za projekte parternog uređenja domova kulture u Zablaću i Mrčajevcima je namenjeno oko 800.000 dinara, kao i za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma u Preljini, 600.000 dinara – rekao je Todorović. Namenjena su i sredstva u iznosu od 20 miliona dinara za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija od posebnog značaja za naš grad, a to su FK i KK „Borac“

 

Оставите одговор