Kultura

U GALERIJI MUZEJA IZLOŽBA RADOVA DECE IZ HRANITELJSKIH PORODICA

 

U GALERIJI MUZEJA IZLOŽBA RADOVA DECE IZ HRANITELJSKIH PORODICA

LETNJA ŠKOLICA NARODNE TRADICIJE

 

Kruna tromesečnog rada „Letnje radionice narodne tradicije“ Etnološkog odeljenja čačanskog Narodnog muzeja i Kancelarije za hraniteljstvo u Čačku bila je izložba koja je u Galeriji Muzeja otvorena u petak, 22. septembra.  Polaznici radionice bila su deca smeštena u hraniteljske porodice, kojima su tom prilikom podeljene diplome i pokloni Narodnog muzeja. Izloženi su njihovi radovi nastali u periodu od jula do septembra ove godine. Učesnici ove radionice su imali priliku da steknu osnovna znawa o tradiciji na{eg kraja.

Realizaciju projekta finansijski je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja RS, a projektom je koordinirao i vršio evaluaciju rada radionice Miloš Ilić, diplomirani defektolog, savetnik za hraniteqstvo Moravičkog okruga, Kancelarije u Čačku. Sa decom su neposredno radile Ivana Ćirjaković, viši kustos-etnolog iz Narodnog muzeja u Čačku i Snežana Jeftić, diplomirani defektolog. Cilj ovog projekta bio je bolja integracija u zajednicu dece školskog uzrasta smeštene u hraniteljske porodice na teritoriji Moravičkog okruga i sticanje novih znanja o tradiciji, kao i prilika da svoje slobodno vreme u toku letnjeg raspusta provedu kreativno i osmišljeno.

-Ovo je jedna od radionica za decu smeštenu u hraniteljskim porodicama o kojoj mogu reći sve najbolje. Nisu sva deca iz Čačka i okoline, ima ih iz cele Srbije, i za njih je veoma bitno da znaju gde su i šta im nudi sredina u kojoj žive. Upoznali su Muzej, crkve, manastire, u okolini Čačka, terme. Značaj ovakvih radionica je upravo u boqoj socijalizaciji dece, integraciji i sticanju veština, otkrivanju zanimanja koja im mogu biti buduća profesija – rekao je defektolog Miloš Ilić.

Pozivajući se na ulogu muzeja u izgrađivanju svesti o različitim vrednostima, direktorka ove ustanove Delfina Rajić je istakla da je „rad sa učenicima svakako najinspirativniji specijalni zadatak muzeja, u kome je sazdan vizionarski i humani cilj oplemenjivanja učenika, najpre zato što podrazumeva dinamičan i  neponovljiv kontakt među njima, otvara bezgranične mogućnosti za inventivan pristup“ i rekla da su  vrata Narodnog muzeja otvorena za sve buduće programe učenika.

(Ceo tekst u „Glasu“ u petak)

Оставите одговор