Dragačevo Region

U Lučanima održana 68. sednica Opštinskog veća

Na 68. sednici Opštinskog veća usvojen je izveštaj o funkcionisanju sistema protivgradne zaštite na teritoriji Opštine Lučani u 2017.godini. Opština Lučani je dobila visoke ocene od radarskog centra za prošlogodišnju protivgradnu sezonu. Svaka od 16 protivgradnih stanica bila je opremljena sa po 15 protivgradnih raketa. Sezona je bila uspešna zahvaljujući preduzeću „Milan Blagojević – Namenska“, koje je prošle godine doniralo 165 protivgradnih raketa, rekla je predsednica opštine Vesna Stambolić.

 

Opštinsko veće je razmatralo i usvojilo izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Lučani u 2017, kao i godišnji plan rada za 2018.godinu, predlog godišnjeg programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava i operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Lučani za 2018.godinu.
Većnici su dali saglasnost i na preusmeravanje sredstava odnosno promenu aproprijacija, a predsednica opštine Vesna Stambolić navela je koji će projekti na ovaj način biti realizovani.

Na sednici Opštinskog veća data je saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja, kao i predlog odluke o preusmeravanju neraspoređene dobiti JKP „Duboko“ Užice. Preraspodelom dobiti, nakon odbitka duga JKP „Komunalac“ Lučani prema „Dubokom“, u budžet Opštine Lučani biće uplaćeno dva miliona dinara dobiti, koju je ostvarilo ovo preduzeće. Većnici su dali saglasnost i na izmene i dopune programa poslovanja, kao i odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje, a reč je o isplati solidarne pomoći u iznosu od 41.800 dinara, na koju imaju pravo radnici zaposleni u komunalnim preduzećima na osnovu kolektivnih ugovora.

Оставите одговор