Društvo

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СЕЛА ДРАГАЧЕВА И ЧАЧКА

СЛЕДИ ПОДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је недавно оценило и објавило ранг листу локалних стратегија руралног развоја за 21 локалну акциону групу у Србији. Према тој ранг листи, прихваћена је и на 5. место рангирана Локална стратегија руралног развоја Локалне акционе групе Драгачево – Јелица – Западна Морава за период од 2020. до 2023. године.

Са прихватањем ове изузетно важне локалне стратегиоје руралног развоја, завршен је процес оснивања Локалне акционе групе Драгачево – Јелица – Западна Морава, као основног облика организовања по ЛИДЕР програму, која је организована као удружење грађана са окупљеним локалним организацијама државног, привредног и цивилног сектора на стварању локалних јавно – приватно – цивилних партнерстава, у циљу одрживог друштвено-економског, образовног, културног, еколошког, туристичког, социјалног и сваког другог развоја сеоских средина.

Душан Р. Ивановић, председник Управног одбора ЛАГ-а

Како наводи Душан Р. Ивановић, председник Управног одбора ЛАГ-а, процес оснивања локалне акционе групе обухвата испуњавање следећих организациона задатка: оснивање ЛАГ-а као удружења грађана са представницима и оснивачима из локалног, државног, привредног и цивилног сектора Драгачева и Чачка (укупно 41), избором руководства од 22 члана и регистрациојом ЛАГ-а у АПР-у, одређивање територије ЛАГ-а (обухвата 65 села у Драгачеву и Чачку, на површини од 666,44 километра квадратна, са 38.734 становника, и израду Локалне стратегије руралног развоја, као основног документа који дефинише ресурсе и правац развоја села Драгачева и Чачка.
Овај усвојени планско-развојни документ обухвата усклађен скуп стратешких циљева, приоритета и мера усмерених на подстицање одрживог руралног развоја, унапређење економског и друштвеног стања у селима на подручју Драгачева (Општина Лучани) и Града Чачка.

-Према Локалној стратегији руралног развоја ЛАГ-а Драгачево – Јелица – Западна Морава, становници и њихове организације су препознали као приоритете: развој пољопривредне производње и прераде хране, иновативни модели развоја пољопривреде и заштите животне средине, унапређење инфраструктуре, заштиту и развој природног и културног наслеђа, развој туризма и удруживање и развој организација – наводи Ивановић.

Локална стратегија руралног развоја Драгачево – Јелица – Западна Морава, уз примену ЛИДЕР методологије, представља ефикасан модел стратешког планирања за унапређење и побољшање услова живота локалног становништва у руралним подручјима обухваћених територијом Локалне акционе групе. ЛИДЕР приступ је ослоњен на људе, њихове способности и знање да утврде шта је најефикасније за њихову околину, културу, радне навике и вештине, а уз помоћ и подршку релевантних институција.

У изради стратегије, Локална акциона група Драгачево – Јелица – Западна Морава ослањала се на стратешка документа, статистичке податке, анализе стања, одржане обуке, састанке, радионице, консултације и тенденције на ЛАГ подручју, што је била основа за одређивање заједничког будућег развоја у циљу унапређења квалитета живота локалног становништва на овом руралном подручју.

У складу са Локалном стратегијом руралног развоја, ЛАГ Драгачево – Јелица – Западна Морава је покренуо иницијативу код Завода за заштиту природе Србије у Београду за заштиту планине Јелице, због њеног изузетно вредног природног, културног и духовног наслеђа. Иницијатива за заштиту планине Јелице је прихваћена и у току ове године се очекује почетак теренских истраживања за израду стручне основе за проглашење планине Јелице за заштићено прородно добро.
У наредном периоду, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, очекује се акредитација мере 9. ИПАРД програма за техничку помоћ ЛАГ-овима у Србији и спровођење локалних стратегија руралног развоја кроз подршку за реализацију приоритетних пројеката и подршку за рад локалних акционих група.

В. С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.