лучани
Dragačevo Region

Веће усвојило шестомесечне извештаје општинског буџета и регионалних предузећа

Веће усвојило шестомесечне извештаје општинског буџета и регионалних предузећа

Општинско веће општине Лучани је на данашњој седници најпре разматрало измене програма пословања ЈКП „Дубоко“ а затим и извештаје о шестомесечном пословању овог као и регионалног предузећа за водоснабдевање ЈК „Рзав Ариље. 

лучани
лучани

У оквиру измене програма пословања „Дубоког“ се наводи да је до измена дошло због повећања цене енергената што је директно утицало на увећане трошкове пословања предузећа, као и да су програмом обухваћена увећања зарада и других  прихода из радног односа запослених у овом јавном предузећу. Предложеним изменама програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину, уместо добити у пословању, планирало је губитак у износу од 15,2 милиона динара. Планирани приходи по изворима за 2022. годину су од депоновања смећа у вредности од 264 милиона динара, од продаје селектованог отпада око 30 милиона динара, од накнада за управљање амбалажним отпадом  шест милиона, од оснивача 21 милион, и од осталих пословних прихода око 42 милиона динара.  У шестомесечном извештају о раду ЈКП „Дубоко“ се наводи да је  до сада извршен пријем 46 хиљада тона комуналног отпада  од чега је 1,5 тона отпада допремљено из општине Лучани.

ЈП „Рзав“ Ариље истиче да је неопходно приступити повећању цене воде због овогодишње изразите суше и реалног недостатка потребне количине воде за дистрибуцију свим потрошачима које ово предузеће обезбеђује као и због повећања цене горива као и повећаних других трошкова производње и дистрибуције воде. 

Чланови Општинског већа су данас разматрали и усвојили и извештај о извршењу о реализацији буџета општине Лучани у првих шест месеци текуће године. У извештају је наведено  да се за шест месеци у буџет слило 420 милиона динара,  и то 274 милиона од пореза, 31 милион од републичких трансфера и 18 милиона динара од општинских такси и накнада. Расходи за првих шест месеци износе 350 милиона и за прву половину године буџет бележи суфицит од 70 милиона динара. Највећи извор за пуњење буџета су порези на зараде и имовину, републички трансфери се састоје од 26 милиона републичких средстава за вртић, 17 милиона за котларницу у Гучи, затим два милиона динара за предшколски програм… Највећи расходи су направљени за одржавање путева, преко 55 милиона, за социјална давања  усмерена за подстицај рађању, за субвенционисање пољопривреде и асвалтирање по моделу учешћа 3:1.

На санашњој седници, лучански општински већници су усвојили и извештј о раду Црвеног крста у 2021. години, у коме се између осталог наводи да је Црвени крст током прошле године кроз разне видове помоћи, помогао чак око три хиљасе становника, што је око једне петине укупног становништва општине Лучани. Помоћ је упућена кроз неколико сталних акција, и то: народну кухињу, обезбеђивање крви, деловање у несрећама, социјално збрињавање… У тим акцијама је ангажовано око 80 волонтера свих узраста. Укупни приходи Црвеног крста у протеклој години су 8,9 милиона од чега буџет општине обезбеђује 7,4 милиона динара. У извештају је исказан губитак од 68 хиљада динара. Највећи расходи Црвеног крста су 2,2 милиона за намирнице за народну кухиљу, 55 хиљада за унутрашњу гасну инсталацију, 390 хиљада за електричну енергију, 220 хиљада за телефоне и интернет, 400 хиљада за дистрибуцију хране, 600 хиљада за опоравак деце, 2,9 милиона за зараду запослених …

Поред наведених, Веће је разматрало и усвојило, предлоге одлука о организацији цивилне заштите и о образовању општинског штаба за ванредне ситуације, измене правилника о организацији Општинске управе, нацрт кодекаса понашања службеника, намештеника и органа општине Лучани, затим предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину и предлог допуне програма коришћења површине јавне намене. О свему напред реченом, изјашњаваће се и скупштински одборници на својој првој наредној седници.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.