Odsudna bitka za bebe

VIŠE NOVCA ZA MERE POPULACIONE POLITIKE (5)

Uporedo sa kampanjom za pospešivanje rađanja na republičkom nivou, i lokalne samouprave širom Srbije vode paralelno i sopstvenu bitku za podizanje stope nataliteta, s tim što su trenutno u prednosti one koje su ovaj problem prepoznale ranije. Grad Čačak se upravo i nalazi u grupi gradova i opština koje su i pre pokretanja državne kampanje za pospešivanje rađanja prepoznale potrebu da uvođenjem određenih mera, koje će pozitivno uticati na ekonomsko osnaživanje porodica i samim tim stvaranje boljih uslova za roditeljstvo.

Naš grad, kao i cela Srbija i gradovi slične veličine, beleži veliki pad stanovništva u poslednjih pet godina (u proseku 766 stanovnika godišnje manje). Prirodni priraštaj na području Grada Čačka je negativan i u poslednjih pet godina bio je u rasponu od -5,2 do -6,1, dok je mortalitet i dalje visok. Ipak, broj rođenih na teritoriji našeg grada beleži blagi porast, što samo potvrđuje da su podsticajne mere Republike Srbije i Grada počele da daju prve pomake na bolje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2018, na području Grada Čačka živi 110.279 stanovika, što je za 976 manje nego 2017, a oko 5.000 manje nego 2011. godine.  Grad Čačak je sredinom 2016. imao 111.797 stanovnika, negativan prirodni priraštaj (-5) i indeks starenja 149. Prosečna starost stanovnika iznosila je 44 godine, što Čačak svrstava u grupu lokalnih samouprava duboke demografske starosti.

Predsednica Saveta za populacionu politiku dr Slavica Dragutinović, specijalista urgentne medicine, podseća da je nova nacionalna Strategija o podsticanju rađanja urađena u 2017. godini, što je praktično i označilo početak ozbiljne kampanje za podizanje nataliteta. 

– Grad Čačak je na vreme prepoznao problem pada nataliteta i uveo određene mere, koje su prethodile kampanji koja je pokrenuta na državnom nivou, čime bi trebalo da se ponosimo. Podsticanje nataliteta je nacionalni interes Srbije. Republički savet za populacionu politiku je formiran 2016. godine, od kada praktično i kreće ozbiljnija bitka za zaustavljanje pada nataliteta u našoj zemlji. Sredstva koja su u 2017, 2018. i ovoj godini izdvojena iz republičkog buxeta za realizaciju mera populacione politike najbolje svedoče o tome da se populaciona politika sada nalazi na samom vrhu liste državnih prioriteta – istakla je dr Dragutinović.

Savet za populacionu politiku Grada Čačka formiran je u 2018. godini, kao stručno savetodavno telo koje ima zadatak da prati stanje u oblasti populacione politike, razmatra i predlaže mere za poboljšanje demografske slike čačanskog kraja i ocenjuje postignute efekte na polju pospešivanja nataliteta. Kako ističe dr Dragutinović, formiranje ovog tela je otvorilo novo poglavlje na polju unapređenja mera populacione politike. Uskoro će se pred odbornicima gradskog parlameta naći veoma temeljno urađen Akcioni plan populacione politike Grada Čačka, u kome će na jednom mestu biti objedinjene sve postojeće mere pospešivanja rađanja. Istovremeno, ovaj veoma važan plan će pružiti dobar okvir za unapređenje postojećih i kreiranje novih mera populacione politike u našoj lokalnoj zajednici.

U cilju pospešivanja rađanja i povećanja stope nataliteta, Grad Čačak i ove godine nastavlja praksu da isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć roditeljima za novorođenu decu (za prvo i drugo dete po 10.000, treće 20.000, a za četvrto i svako naredno po 30.000 dinara). Osim toga, značajna sredstva u ovogodišnjem gradskom buxetu su opredeljena za vantelesnu oplodnju (14 miliona dinara), kao i za nezaposlene porodilje.

– Grad Čačak izdvaja značajna sredstva i za vantelesnu oplodnju i po tome smo prvi u Srbiji. Koliko će sredstava biti utrošeno na godišnjem nivou, zavisi od broja podnetih zahteva. Veliki iskorak, koji je učinala naša lokalna samouprava, jeste brisanje starosne granice za vantelesnu oplodnju, koja je i dalje prisutna kada je reč o korišćenju republičkih sredstava za te namene, što omogućuje većem broju bračnih parova da podnesu zahteve za finansijsku podršku. Kao što je poznato, uveli smo u praksu subvencionisanje boravka dece i u privatnim predškolskim ustanovama, što predstavlja odličnu meru, koja već daje dobre efekte – navela je dr Dragutinović, izražavajući uverenje da će gradsko rukovodstvo i Savet za populacionu politiku uspeti da u narednom periodu značajno unaprede postojeće i ponude nove mere populacione politike, kako bi se reproduktivno sposobni bračni parovi češće odlučivali za roditeljstvo.

Jedna od prvih mera podsticanja rađanja, koju je uveo Grad Čačak, jeste subvencionisanje dela troškova komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece. Ova vrsta subvencija predstavlja jednu od najspecifičnijih mera, kada je reč o podsticanju rađanja. Pravo na ovu subvenciju može da ostvari porodica sa troje i više dece, dok se treće i svako naredno dete nalazi na redovnom školovanju, znači do navršene 26. godine, ukoliko članovi porodice imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Čačka najmanje godinu dana pre rođenja trećeg i svakog narednog deteta (pod uslovom da članovii porodice stanuju na prijavljenoj adresi stana i ukoliko porodica neposredno brine o svoj deci). Takođe, porodica mora da ispunjava i uslov da u momentu podnošenja zahteva nema dugovanja za komunalnu uslugu za koju traže subvenciju. U ovom slučaju se ne uzima u obzir materijalni status porodice da bi se ovo pravo ostvarilo. Komunalnu subvenciju može da ostvari bilo koja porodica sa troje i više dece, bez obzira na materijalni status.

Broj porodica koje koriste subvencije za komunalne usluge se iz godine u godinu povećava, jer su potencijalni korisnici ovog prava sada bolje informisani o ovoj meri populacione politike. Zahtevi se podnose Centru za socijalni rad bilo kada u toku godine. Stečno pravo se priznaje na godinu dana i može se obnoviti ukoliko porodice i dalje ispunjavaju predviđene uslove. Visinu subvencija određuje Gradsko veće svake godine.

– Iako je ova odluka o subvencionisanju dela troškova komunalnih usluga (koje pružaju javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Grad Čačak) za porodice sa troje i više dece usvojena u 2015, zbog nedovoljne informisanosti građana u toj godini nije bilo podnetih zahteva. U 2016. godini ove subvencije su iznosile 264 hiljade dinara, da bi 2917. bile praktično udvostručene (473.000 dinara). U 2018. godini je iz gradskog buxeta za te namene utrošeno 3,2 miliona dinara. U prvih devet meseci ove godine ove komunalne subvencije su dostigle 2,4 miliona dinara. U ovogodišnjem buxetu Grada smo za ovu meru planirali četiri miliona dinara – navodi Zoran Todosijević, načelnik GU za finansije.

Među merama populacione politike Grada Čačka je i posebni mesečni roditeljskog dodatak, koji mogu da ostvare majke koje su rodile troje ili više dece u jednom porođaju. Ovaj vid podrške se isplaćuje do navršenih 12 meseci dece. Utvrđuje se u visini prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, ali od usvajanja ove odluke nije zabeležen ni jedan slučaj da se u jednom porođaju rode tri ili više beba.

Osim posebnog roditeljskog dodatka, odlukom o podršci rađanju je predviđeno da se u septembru, kada počinje školska godina, ili oktobru, kada startuje nastava na fakultetima, porodicama sa troje ili više dece, rođene u jednom porođaju, isplaćuje pomoć u visini jednog roditeljskog dodatka, odnosno prosečne mesečne zarade u RS, sve dok deca pohađaju redovnu školu. 

V. Stepanović

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.