Odsudna bitka za bebe

BITI RODITELJ JE I PRIVILEGIJA I VELIKA ODGOVORNOST (3)

Fenomen nedovoljnog rađanja nije uspelo da izbegne nijedno razvijeno društvo, a i danas se veliki broj zemalja suočava sa rađanjem dece ispod nivoa potrebnog za zamenu generacija, što je opšti cilj održivog demografskog razvoja. Nažalost, u našoj zemlji, već dugo, broj umrlih sve više premašuje broj živorođenih u toku jedne godine. Kao odgovor na problem […]

Odsudna bitka za bebe

LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU MORAVIČKOG OKRUGA BELEŽE NEGATIVNU STOPU NATALITETA (2)

Po demografskoj starosti Srbija zauzima treće mesto u Evropi i izazov starenja stanovništva je jedan od najkompleksnijih sa kojim se država suočava. Posle dužeg perioda, u našoj zemlji je u prošloj i ovoj godini rođeno više beba, što predstavlja veliki razlog za radost, ali ne i za neki preterani optimizam, jer je za vidljivije pomake […]

Odsudna bitka za bebe

AKCIJA „PRIJATELJ PORODICE“ U SLUŽBI PODIZNJA NATALITETA (1)

Svesna svih negativnih demografskih trendova, Vlada Republike Srbije donela je odluku da aktivnije deluje na polju populacione politike, kako bi uz ubrzanu ekonomsku tranziciju stvorila i uslove za postepeni demografski oporavak zemlje. Politika usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza postaje sve značajnije polje državne intervencije. U uslovima teške demografske krize nadležni u državi nastoje da različitim […]