Ivanjica

Zbog epidemiološke situacije, budžet izglasan na telefonskoj sednici

 Prošlonedeljna četvrta sednica Skupštine opštine Ivanjica je, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, održana telefonskim putem. Budžet opštine za narednu godinu je bio centralna tačka. Usvojen je većinom glasova, ali su odbornici SPS-a bili uzdržani. Stav je da, čim se steknu uslovi, budžet bude detaljnije razmatran.

Budžetom za 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.064.486.000 dinara, a  rashodi su 1.136.280.000 dinara. Deficit od 71.794.000 dinara, kao i otplata glavnice od 16.700.000 dinara obezbediće se iz viška prihoda iz prethodne godine. Najviše prihoda se planira od poreza i tranfera od drugih nivoa vlasti. Korišćenje roba i usluga, rashodi za zaposlene i transferi ustanovama čine glavnicu rashodnog dela budžeta. Neke od najvećih planiranih investicija su: prva faza izgradnje sportskog centra (18 miliona dinara), izgradnja kanalizacije u naselju Đurića put (15 miliona dinara), rekonstrukcija ulice Miloša Đelkapića (15 miliona dinara), izgradnja atmosferske kanalizacije u naselju Dubrava (10 miliona dinara).   

  Uz odluku o budžetu usvojen je i kadrovski plan za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo za narednu godinu. Po tom planu predviđeno je popunjavanje još jednog službeničkog mesta u zvanju mlađeg savetnika, pa će ukupan broj zaposlenih službenika i nameštenika u Opštinskoj upravi biti 75, uz angažovanje 5 izvršilaca i jednog pomoćnika predsednika opštine na određeno vreme. U Opštinskom pravobranilaštvu ostaje pravobranilac i jedan viši referent.

Po programu poslovanja JKP “Ivanjica“, u narednoj godini bi trebalo razmotriti povećanje broja zaposlenih kao i cena vode, parkiranja i održavanja javnih površina, dok bi cene sakupljanja komunalnog otpada, kanalizacije i upravljanja pijacama ostale iste. Uz nedovoljan broj radnika iskazana je i potreba za jednom „smećarom“ da bi se unapredio rad.

Odbornici opozicije, prvenstveno SPS-a su imali primedbe na održavanje čistoće.

    Telefonska sednica SO (foto: J.S.)

Usvojen je i program rada za narednu godinu JKP „Duboko“ Užice. Ovo preduzeće u narednoj godini planira gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu nešto većem od 19,8 miliona dinara. Planiran prihod od osnovne delatnosti na osnovu sadašnje cene je nedovoljan za nesmetan rad, pa bi cena trebala da bude skoro duplo veća.

 Po odluci o dodeli stipendija, uslove konkursa su ispunili jedan učenik i 42 studenta. Od toga je 12 studenata druge godine osnovnih akademskih studija, 15 treće, 11 četvrte, jedan pete godine i tri studenta na master studijama. Iznos stipendije  utvrdiće predsednik opštine, a isplaćivaće se u deset mesečnih rata.

 Većina odbornika je podržala stav Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o zonama i tržišnim cenama za obračun poreza na imovinu u narednoj godini. To nisu učinili socijalisti i odbornici „Zdrave Srbije“. Oni smatraju da umesto tri predložene zone treba da postoji 5 zona.

Na ovoj sednici je verifikovan mandat novom odborniku SPS-a Aleksandru Tošiću (diplomiranom pravniku iz Međurečja) umesto Aleksandra Đorđevića koji je podneo ostavku.

Po rečima predsednika SO Vladimira Bojanovića odbornička pitanja su se većinom odnosila na nekategorisane puteve.  

Nisu glasali za budžet i poreske zone

 Odbornici SPS-a su bili uzdržani prilikom glasanja za budžet. Šef odborničke grupe socijalista Dragovan Milinković kaže da se stiče utisak da se predlog budžeta samo prepisuje iz godine u godinu. Smatraju da su troškovi i dalje veliki a da nema nekih bitnijih investicija.

    – Skoro 200 miliona dinara ćemo biti uskraćeni u ovoj godini i mnoge projekte nismo mogli realizovati. Ne očekujemo ništa bolje stanje ni u sledećoj zbog ove situacije i imaćemo problem kako budžet napuniti. S druge strane, znajući celu ovu situaciju, nismo ništa uradili da smanjimo troškove ni za zaposlene, stalne troškove, poslove po ugovoru o delu koji su recimo 20 miliona dinara. Tražimo da i lokalna samouprava i javne ustanove i preduzeća smanje troškove. Kada je reč o medijima, saznao sam da jedan Kragujevac planira 10 miliona, a mi 9 miliona. Nisam protiv, ali treba videti koji su to projekti koje treba da finansiramo shodno potrebama, pre svega lokalnih medija. Ako znamo šta nas čeka naredne godine onda je trebalo racionalnije da se ponašamo. Tražimo da se tromesečno izveštava kako se troši budžet, da bude transparentan, izjavio je Milinković.

Dragovan Milinković (foto: J.S.)

Socijalisti i odbornici „Zdrave Srbije“ nisu podržali ni stav Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o zonama i tržišnim cenama za obračun poreza na imovinu u narednoj godini. Oni smatraju da umesto tri predložene zone treba da postoji 5 zona.

     -Zato što kada je pretvarano poljoprivredno zemljište u građevinsko privrednici su se žalili da mnogo plaćaju. Ništa nismo uradili da ih podstaknemo da investiraju već ih opterećujemo. Kažu nije po zakonu. Onda treba da pokrenemo inicijativu da menjamo zakon. Treba nivelisati poreze a ne da isto plaćamo, jer kažu nema prometa, istakao je Dragovan Milinković.

Kada je reč o programu poslovanja JKP „Ivanjica“, on kaže da je lepo napisan ali da je zalaganje odborničke grupe da se kvalitetno radi i da građani budu zadovoljni čistoćom i uređenošću grada.

  – Ako Komunalno uz održavanje putnih pravaca dobije 40 miliona dinara onda tražimo kvalitet. Treba podnositi kvartalno izveštaj šta je urađeno, raspravljati i da vidimo ko je odgovoran. Ovo nije politički obojeno već se zalažemo da Skupština kao najviši organ u gradu ima svoju pravu ulogu i treba da traži da joj se polažu računi, rekao je šef odborničke grupe SPS-a,  Dragovan Milinković.

Iako su glasali za odluku o učeničkim i studentskim stipendijama, socijalisti su mišljenja da je treba izmeniti u smislu da se stipendiraju studenti u skladu sa potrebama privrede i po završetku školovanja odmah dobiju posao.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.