Grad

BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA 42,7 MILIONA DINARA

NAJVIŠE NOVCA ZA PROJEKTE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Čačka za 2017. godinu projektovana su u iznosu od 42,7 miliona dinara. Prema usvojenom programu korišćenja ovih sredstava, najviše novca će biti utrošeno za realizaciju projekata povećanja energetske efikasnosti i razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije (17,3 miliona dinara). Značajna sredstva su izdvojena i za podršku primarnoj selekciji otpada, povećanje zelenih površina, kao i sanaciju nesanitarne deponije „Prelići“.

DSC_9313 (1)– Jedan od najvećih problema Grada Čačka je veliki budžetski deficit u oblasti energetike. Ono što trenutno može da se uradi je instaliranje opreme koja omogućuje značajne ustede prilikom potrošnje energenata i ujedno smanjuje njihov negativan uticaj na životnu sredinu. Podizanje nivoa energetske efikasnosti i iskorišćenja obnovljivih izvora energije je strateški cilj Vlade Republike Srbije kao potpisnika Kjoto protokola, prema kome se naša država obavezuje na smanjenje emisije štetnih gasova. U sladu sa tim, u budžetskom fondu za zaštitu životne sredine opredelilili smo sredstva za zamenu stare kotlarnice na lož ulje novom na gas – za Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, Tehničku i Muzičku školu. Takođe, obezbeđena su sredstva i za primenu mera koje će povećati stepen energetske efikasnosti na objektu Opšte bolnice – ističe Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju i zaštitu žvotne sredine.
U cilju podizanja svesti i razvijanja ekološke kulture svih kategorija stanovništva, iz fonda zaštite životne sredine izdvojena su sredstva u visini od 500 hiljada dinara za podršku najboljim projektima iz oblasti zaštite životne sredine, koje su podneli građani sa teritorije Grada Čačka.
Za podršku primarnoj selekciji otpada na teritoriji Grada Čačka planirano je tri i po miliona dinara. Efikasnost rada Regionalne sanitarne deponije „Duboko“ u Užcu suštinski zavisi od vrste i kvaliteta otpada koji se na nju odvozi. Projektovani vek deponije je 20 godina, ali samo ukoliko svi partneri, koji su učestvovali u njenoj izgradnji, poklone punu pažnju uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada na svojoj teritoriji. Kako je navela Mirjana Đoković, Grad Čačak je uspostavio sistem primarne selekcije otpada na 65 odsto svoje teritorije i namerava da tokom ove godine taj procenat poveća, čime će biti umanjena količina otpada koja se odlaže na sanitarnu deponiju „Duboko“, što će istovremeno dovesti i do ostvarivanja uštede na odvoženju otpada.

Ulaskom Grada u regionalni sistem upravljanja otpadom „Duboko“, stvoreni su uslovi za zatvaranje nesanitarne deponije „Prelići““, što je i urađeno 1. avgusta 2012. godine. „Prelići“ u ovom trenutku predstavljaju veliki ekološki problem Grada Čačka, zbog nekontrolisane emisije deponijskog gasa koji nastaje u telu smetlišta, kao i nekontrolisanog odliva procednih voda.
– Grad je izradio idejni projekat sanacije, rekultivacije i zatvaranja nesanitarne deponije „Prelići“. Planirali smo sredstva za izgradnju protivpožarnog puta. Obezbeđena su i sredstva za redovnu kontrolu emisije deponijskog gasa i obezbeđenje biotrnova, sve u cilju stvaranja neophodnih uslova za sanaciju i rekultivaciju „Prelića“ – rekla je Đoković, dodajući da je za stvaranje uslova za sanaciju nesanitarne deponije „Prelići“ predvi|eno dva i po miliona dinara.

 

Panorama za VesnuZa zaštitu predela izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarske klisure opredeljeno je 1,5 miliona dinara. Sredstva će biti utrošena za nabavku čistača vodenih površina i postavljanje platformi za pristup čistača vode.
Za povećanje zelenih površina na teritoriji Grada opredeljena su četiri i po, a za zamenu azbestnih vodovodnih cevi u Zlatiborskoj ulici tri i po miliona dinara. Prema rečima Mirjane Đoković, zamena azbestnih cevi u Zlatiborskoj, predstavlja samo prvi korak u realizaciji ogromnog posla, jer u Čačku postoji još17 ulica sa takvim cevima.
U saradnji sa ovlašćenim institucijama, Grad godinama sprovodi merenja parametara kvaliteta životne sredine na definisanim mernim mestima. Ovaj program kontrole obuhvata glavne vodotokove i gradsko područje. Za te namene u ovoj godini je opredeljeno više od tri miliona dinara.
Za učešće na Sajmu ekologije i energetike u Beogradu opredeljeno je 400, a za zaštitu spomenika prirode (Fikus, Gojkovića lipa, Stabla grada Čačka…) 300 hiljada dinara.
Za izradu strateški važnog dokumenta – Programa zaštite životne sredine grada Čačka, za period od 10 godina, predviđeno je dva i po miliona dinara.
V. S.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.