Obrazovanje

MOJA PRVA ENCIKLOPEDIJA NA SEDMIČNOJ AKCIJI 40%

MOJA PRVA ENCIKLOPEDIJA NA SEDMIČNOJ AKCIJI 40%

Ove sedmice iskoristite popust od 40% na knjige iz edicije MOJA PRVA ENCIKLOPEDIJA. Šest naslova iz ove edicije bogato ilustrovanih enciklopedija nude deci osnovne informacije iz različitih naučnih oblasti. Svaka knjiga ove edicije pored naučnih istina, koje su saopštene na deci prilagođen način, donosi mnoštvo zanimljivosti koje motivišu na dalje istraživanje i produbljivanje znanja. Ilustracije na demonstrativan i očigledan način predstavljaju pojašnjenje i dopunu teksta.
Više o svim naslovima edicije MOJA PRVA ENCIKLOPEDIJA možete pročitati na narednom linku: http://www.pcelica.rs/…/encikloped…/moja-prva-enciklopedija/

Оставите одговор