Društvo Pravim informacijama do prevencije rizičnog seksualnog ponašanja i reproduktivnog zdravlja mladih

ZA BOLJU EDUKOVANOST MLADIH ČAČANA (1)

Projektom pod nazivom „Pravim informacijama do prevencije rizičnog seksualnog ponašanja i reproduktivnog zdravlja mladih!“ portal „CA GLAS“ ima za cilj da objavljivanjem medijskih sadržaja promoviše prevenciju seksualnog ponašanja i na taj način utiče na zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih. Ciljna grupa kojoj će tekstovi biti namenjeni su adolescenti, odnosno mladi od deset do 19 godina. Namera nam je da kroz različite medijske sadržaje utičemo i motivišemo na donošenje individualnih i društvenih odluka u cilju bolje informisanosti o čuvanju reproduktivnog zdravlja, sprečavanja bolesti i podsticanja promena u ponašanju kod adolescenata, ali i šire društvene zajednice.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, pod reproduktivnim zdravljem se podrazumeva usklađeno odvijanje fizičkih, mentalnih i socijalnih procesa, koji se, pre svega, odnose na reproduktivni sistem i njegovo optimalno funkcionisanje. Pojam reproduktivnog zdravlja se odnosi i na mogućnost da ljudi imaju bezbedan polni život, slobodu da ostvare potomstvo, ali i slobodu odlučivanja o tome da li će, kada i koliko često tu mogućnost iskoristiti. Pod reproduktivnim zdravljem se podrazumeva i informisanost, odnosno pravo muškaraca i žena da imaju pristup raznim informacijama u vezi sa ovom temom.

Brojni su faktori koji utiču na to da je reproduktivno zdravlje adolesceneta često ugroženo. Osetljivost je u doba adolescencije uslovljena biološkim i psihosocijalnim karakteristikama ovog razvojnog perioda. Seksualno ponašanje mladih je često rizično, a odgovornost prema sopstvenom zdravlju prilično loša. Glavni faktori koji nepovoljno utiču na reproduktivno zdravlje su preuranjena seksualna aktivnost, pre dostizanja fizičke i psihosocijalne zrelosti, a usled neinformisanosti, zatim polno prenosive bolesti, neplanirana i neželjena trudnoća, kao i abortusi. Osim toga, na reproduktivno zdravlje utiču i seksualna iskustva, broj partnera, vrsta seksualnih odnosa, način kontrole rađanja, planiranje porodice…

Jedno od obeležja savremenog društva je i porast seksualne aktivnosti među mladima, što se manifestuje rastućim brojem seksualno aktivnih adolescenata, sve većim brojem onih koji prvo seksualno iskustvo doživljavaju u ranoj adolescenciji (16 godina) i snižavanjem prosečnog uzrasta kada se ostvaruje prvi seksualni odnos.

Veliki je broj istraživanja koja su rađena na temu reproduktivnog zdravlja mladih. Prema jednom od istraživanja Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“, koje je rađeno 2014. godine, dobijeni su podaci da je prosek godina stupanja u seksualni odnos 16, 25 odsto adolescenta koristi kontraceptivnu zaštitu, 20 do 30 odsto njih ima bar jednu polno prenosivu bolest, a svaka šesta devojka od 19 godina imala je iskustvo bar jedne neželjene trudnoće. U Srbiji se godišnje registruje 16.000 adolescentskih trudnoća, a od toga je 90 odsto neželjenih.

Istraživanja Republičkog centra za planiranje porodice, pokazuju da poslednjih godina raste broj trudnoća kod devojčica od 11 i 12 godina. Takođe, poznato je i da se kod osoba koje su postale seksualno aktivne pre 16 godine dvostruko češće dijagnostikuje karcinom grlića materice, pre navršene 50. godine života.

Svi ovi podaci koje smo naveli ukazuju na veoma nizak nivo znanja i lošu informisanost mladih o reproduktivnom zdravlju. Izvori znanja su uglavnom neadekvatni, roditelji često zauzimaju pasivan stav i porodica, kao primaran faktor u vaspitanju dece, ne zauzima visoko mesto u polnoj edukaciji.

Prema jednom od novijih istraživanja, rađenom prošle godine, više od 56 odsto ispitanika (adolescenata) izjasnilo se da se o ovoj problematici najviše informiše preko medija. Prema tom istraživanju, mladi u Srbiji se o seksualnom ponašanju najviše informišu preko medija i u razgovoru sa vršnjacima. Oni su pokazali potrebu za dodatnim informisanjem o reproduktivnom zdravlju, a u Srbiji se 93 odsto ispitanika izjasnilo da im nedostaje dodatno seksualno informisanje.

Sva navedena istraživanja ukazuju na potrebu za određenim promenama u oblasti informisanosti mladih o reproduktivnom zdravlju, seksualnosti i zaštiti od rizičnog seksualnog ponašanja. Da bi se to popravilo najbitnije je uticati na prevenciju, odnosno povećanje informisanosti i edukovanosti adolescenta.

Iz tog razlog portal „CA GLAS“ želi da promoviše prevenciju reproduktivnog zdravlja, kao i posledice rizičnog seksualnog ponašanja, objavljujući tekstove na te teme.

I. Milošević

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.