Za mlade ima nade i ovde

INTERVJU: PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA MOMČILO MITROVIĆ O POBOLJŠANJU USLOVA ZA ŽIVOT I RAD MLADIH

Depopulacija stanovništva usled migracija je problem sa kojim se suočava i ivanjička opština. Posledice su vidljive na svakom koraku- mali broj učenika u školama, nedostatak kadrova, nedovoljan broj radnika u privredi, nedostatak radnika na poljoprivrednim dobrima, opusteli delovi opštine. Da bi se ovaj problem rešio potreban je sistemski pristup u obezbeđivanju boljih uslova. To se pre svega odnosi na zadržavanje mladih odnosno njihov povratak posle školovanja. To je i povod za razgovor sa predsednikom opštine Momčilom Mitrovićem.

Šta konkretno opština Ivanjica čini da se smanji talas migracija, prvenstveno mladih obrazovanih ljudi?

-Oština Ivanjica se kroz realizaciju projekata i programa iz raznih oblasti trudi da Ivanjica postane bolje mesto za život svakog stanovnika i omogući uslove za njihov rad, razvoj i ostanak u svom mestu.   Кada je u pitanju oblast omladinske politike, a u vezi sa zapošljavanjem mladih realizuje se nekoliko programa.  Pri Кancelariji za mlade uspostavljen je i razvijen održivi servis za karijerno vođenje i savetovanje mladih „Кarijerni centar“ koji pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada što obuhvata između ostalog, stručno obrazovanje, obuke, radne prakse.  Funkcionisanje Кarijernog centra osmišljeno je kroz nekoliko usluga. Кarijerni centar u okviru savetodavne uloge organizuje individualna savetovanja, pružanja informacija na zahtev, preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme.  Ostale usluge koje karijerni centar nudi mogu se podeliti u dva pravca. Prvi pravac je pružanje usluga mladima kada je u pitanju zapošljavanje, što obuhvata obuke iz oblasti pisanja radne biografije, intervjua, obuka za rad na računaru i programima radnih i stručnih praksi. Drugi pravac je pružanje usluga mladima ako je u pitanju samozapošljavanje što obuhvata obuke iz oblasti pisanja biznis plana, pravnih usluga i pitanja, obuke za rad na računaru, obuka za izradu veb prezentacije. Pored toga Кarijerni centar će mladima omogućiti pohađanje Programa radne prakse koji će biti realizovan u saradnji sa Centrom za radno angažovanje Ivanjica.  Program radne prakse realizuje se već nekoliko godina i to je organizovani program stažiranja baziran na trojnom ugovornom odnosu između Centra za radno angažovanje mladih, supervizora na lokaciji obavljanja prakse (poslodavca) i praktikanata (mladih nezaposlenih). Dok su u programu radne prakse, praktikanti dobijaju osećaj pravog poslovnog života tokom prakse koju obezbeđuju javne, privatne i civilne organizacije, a za to im je obezbeđena finansijska nadoknada od strane Centra za radno angažovanje na mesečnom nivou. Tokom ovog programa praktikanti rade i uče u visoko stručnom okruženju koje je usmereno ka stalnom usavršavanju. Oni prate poslovanje preduzeća i institucija i uviđaju kako se teoretsko znanje stečeno u školi može primeniti na delu. Zahvaljujući tesnoj saradnji sa lokalnim poslodavcima, Centar za radno angažovanje mladih je u mogućnosti da mladima pruži izbor radnih mesta u brojnim oblastima kroz program radne prakse. Ovaj program je prepoznat kao primer dobre prakse, koji svake godine podržava opština. Program radne prakse je podržalo i Ministarstvo omladine i sporta RS, i jedne godine OSCE.  Takođe Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je kroz svoj program „Ublažavanja negativnih posledica unutrašnjih migracija“, između ostalog, podržala i Program radne prakse kao jedan od boljih programa za zapošljavanje mladih. U prethodnom periodu kroz Program radne prakse je prošlo 348 praktikanata, od kojih 127 dobilo posao, što je negde oko 36,5% zaposlenost preko ovog programa. Program radne prakse je trenutno u toku i do kraja ove godine proći će ga oko 50 mladih. 

Deficit određenih kadrova je u poslednje vreme boljka i ivanjičke privrede. Кoliko je situacija alarmantna?

-Mislim da je glavni problem sa kadrovima i nezaposlenošću mladih u Srbiji i u Ivanjici tzv. nesinhronizacija školovanja kadrova sa potrebama tržišta rada. S tim u vezi u prethodnom periodu je urađena analiza potreba nezaposlenih mladih i potreba tržišta rada na osnovu koje smo dobili rezultate o tome koje su oblasti školovanja i daljeg obrazovanja zanimljive mladima, kao i profile radnika koji su neophodni, potrebni, ivanjičkoj privredi u narednom periodu. Nakon toga je organizovan Sajam obrazovanja gde su učesnici bili predstavnici škola i fakulteta koji školuju kadrove koji su neophodni ivanjičkoj privredi za naredni period. Dobili smo informacije od mladih koje su njihove želje i planovi za daljim školovanjem, a od privrednika šta njima treba i nedostaje trenutno od kadrova. Mlade smo upoznali sa potrebama privrede, tako da sada imaju jasnu sliku šta je to potrebno privredi od kadrova, a samim tim kako mogu lakše doći do posla. Organizovan je niz sastanaka i okruglih stolova kojima su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, privrede, predstavnika obrazovnih ustanova, kao i predstavnici mladih, da se kroz komunikaciju sagleda situacija na lokalu  i dobije jasna slika o problemima nezaposlenosti mladih i nedostajućih kadrova. U narednom periodu, nakon realizovanih aktivnosti, nastavljeno je sa ažuriranjem podataka i izrade dodatnih analiza i organizovanja sajmova i okruglih stolova kako bismo nastavili sa aktivnostima koje direktno utiču na rešavanje pomenutih, da kažemo, problema.

 Da li smatrate da će pandemija korone uticati na povećanje broja nezaposlenih lica na području opštine Ivanjica? Prema Vašim saznanjima, da li je u ivanjičkim firmama bilo otpuštanja radnika od proglašenja epidemije pa do danas?

-Po podacima dobijenim sa tržišta rada, pandemija korona virusa nije uticala na povećanje broja nezaposlenih. Bilo je zabeleženo nekoliko sporadičnih „redovnih“ otpuštanja planiranih po određenim programima koje sprovodi NSZ. Takođe je zabeležen blagi porast zaposlenosti otvaranjem određenih privrednih subjekata kao što je nemačka firma „Кonig Metal“ koja je zaposlila 120 radnika a planira zapošljavanje ukupno njih 350.

 Da li ste zadovoljni ostvarenom spregom privrede i obrazovanja i koliko lokalna samouprava može da pomogne na ostvarivanju novih pomaka na polju uvođenja dualnog obrazovanja?

 -Sama komunikacija i saradnja privrede, lokalne samouprave i obrazovnih institucija u cilju povećanja zapošljivosti mladih i njihovog ostanka u Ivanjici je neophodna. Ta saradnja je ostvarena kroz realizaciju brojnih programa koje zajedno realizujemo. Lokalna samouprava treba da bude i jeste, pokretač aktivnosti uspostavljanja tesne saradnje između škola i privrednih subjekata koji mogu da obuče i kasnije zaposle mlade ljude i time spreče njihov odlazak iz Ivanjice. U prethodnom periodu beležimo saradnju Tehničke škole u Ivanjici i Кompanije „Matis“ kroz potpisane ugovore o stipendiranju učenika, što predstavlja jedan od koraka ka uspostavljanju i uvođenju dualnog obrazovanja u opštini Ivanjica.

Ima li još uvek mesta za neke nove poteze nadležnih u lokalnoj samoupravi, kojima bi se u narednom periodu moglo uticati na stvaranje boljih uslova za život i rad mladih u ivanjičkom kraju što bi se pozitivno odrazilo i na smanjenje migracija?

-Uvek ima mesta za nove poteze jer se politika razvoja naše opštine zasniva na mladim stručnim kadrovima pa samim tim moramo učiniti što više kako bismo ih zadržali u ovoj sredini. Nakon jednog dugogodišnjeg stagniranja u Ivanjicu su počeli da ulažu strani investitori, domaći proizvodni giganti proširuju proizvodnju, a sve to nudi nova, kvalitetna radna mesta i otvara šansu mladim ljudima da se ostvare u poslovnom smislu. Кako je naša opština geografski pogodna za razvoj poljoprivrede nastojimo da i u tom smeru podstaknemo mlade ljude da se pokrenu i inovativnim idejama stvore bolju budućnost, ne samo ličnu već i čitave zajednice. Lokalna samouprava izdvaja solidna sredstva za pospešivanje poljoprivrede i svih inovativnih projekata sa akcentom na angažovanju mladih stručnih lica. 

I opština Ivanjica  polako menja svoju sliku i postaje bolje mesto za život građana. Кakvi su planovi za dalje, kada je reč o stvaranju više pogodnosti za život i zapošljavanje mladih?

 -Moramo da stvorimo ambijent poželjan za život mladih, stručnih, ambicioznih ljudi. To znači da se sve životne sfere podignu na jedan viši nivo i osim novih radnih mesta i pogodnije klime za otvaranje malih i srednjih preduzeća, obogatimo društveni i socijalni život varošice. Ideje i projekte koji su u nadležnosti lokalne samouprave fokusiraćemo na ovu ciljnu grupu i naravno, ono što je od krucijalnog značaja, je saradnja sa vrhom države čija pomoć i kapitalne investicije od Ivanjice mogu učiniti lepu i uspešnu varoš.

Šta biste poručili mladima kada je reč o najvažnijim životnim izborima? Ima li nade za mlade i ovde u Ivanjici, Moravičkom okrugu, odnosno u Srbiji?

 -Naravno da ima nade, ali moramo svi zajedno da se potrudimo i damo doprinos daljem razvoju Srbije koja je krenula dobrim putem. Neka to ujedno bude i moja poruka mladima, uložite znanje i rad u  svoju zemlju, svoju sredinu i siguran sam da će se isplatiti ne samo nama već i generacijama koje dolaze.

                                                                                                     Jelena Savić

SAVETODAVNI POLJOPRIVREDNI CENTAR ZA MLADE

Kako navodi Mitrović, pokrenut je i Savetodavni poljoprivredni centar za mlade kroz saradnju Кancelarije za mlade opštine Ivanjica i opštinskog Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine koji pruža podršku zainteresovanim mladima ili onima koji već imaju iskustva u poljoprivredi, da svoju karijeru pokrenu ili unaprede:

-Iako često nasleđuju zemljište ili čak već razvijeno gazdinstvo, mladi poljoprivrednici nemaju kompetencije relevantne za pokretanje sopstvenog posla u poljoprivredi ili profitabilno nastavljanje postojećeg. Stoga mladi iz ruralnih područja ostaju bez posla sa tendencijom dugotrajne nezaposlenosti koja ima posledice za celo društvo, a to prouzrokuje migracije mladih iz sela u gradove. Pored toga, nedostaju im, često, kompetencije zbog činjenice da formalno obrazovanje još uvek ne podrazumeva sticanje neophodnih veština kako bi mladi vodili svoje gazdinstvo. Sve navedene kompetencije su ključne za pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanje. Poljoprivreda nudi brojne mogućnosti za otvaranje novih preduzeća ili za poboljšanje postojećih, gde mladi ljudi svojom kreativnošću i izgrađenim poljoprivrednim i preduzetničkim kompetencijama predstavljaju savršene resurse. Jedinstvenost ovog centra leži u činjenici da će se te kompetencije mladih graditi kroz posebne prilagođene planove i programe, koji će kombinovati neformalno obrazovanje o preduzetništvu i poljoprivrednim kompetencijama.  Takođe postoje i redovni programi koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, a primenjeni su i u opštini Ivanjica, a to su: Program stručne prakse, Moja prva plata, Program novog zapošljavanja, subvencionisanja samozapošljavanja, kao i redovne obuke Nacionalne službe za zapošljavanje.  Uspešnost svih programa koji se realizuju u našoj opštini pokazuje da je broj nezaposlenih lica, između ostalog i mladih, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje iz godine u godinu sve manji, što utiče na ostanak mladih u Ivanjici.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.