Aktuelno

“VODOVOD” – PRIORITET – OBNAVLJANJE OPREME ZA OSNOVNU DELATNOST

Menadzment JKP „Vodovod“, kao i prethodne četiri godine, planira da u završnom obračunu 2017. iskaže pozitivne rezultate. Ovogodišnji program poslovanja preduzeća, koji je osnivač već usvojio, urađen je u skladu sa zakonom i nije predviđeno povećanje cena usluga, naglašava na početku razgovora Zoran Pantović, direktor JKP „Vodovod”. Prema njegovim rečima, 2016. godina je bila “uredna” kada je reč o vodosnabdevanju i finansijskom poslovanju, odnosno iskazan je pozitivan rezultat koji je dva puta bolji od planiranog. Rukovodstvo preduzeća očekuje da će se taj trend zadržati i ove godini, zbog čega će morati maklsimalno da se angažuje na naplati potraživanja. Za razliku od prethodnih, 2017. godina će biti posvećena obnavljanju opreme za osnovnu delatnost “Vodovoda”, proizvodnju i distribuciju vode. Naravno, prioritetni planovi preduzeća su uredno snabdevanje vodom dobrog kvaliteta, kako građana, tako i potrošača iz oblasti privrede, i racionalno poslovanje.

panto– Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da poslednje četiri godine “Vodovod” posluje pozitivno, zahvaljujući i Gradu Čačku što je omogućio ispravnu politiku cena od 1. januara 2014. Preduzeće je likvidno, trenutno nema problema sa izmirenjem obaveza prema svojim dobavljačima, kao ni prema JP “Rzav”, što je bio veliki problem prethodnih godina. Ali, ove rezultate ne bismo postigli da nije redovnih platiša. U 2017. planiramo uredno snabdevanje vodom dobrog kvaliteta, maksimalno održavanje kanalizacione i vodovodne mreže, da vreme odjava na prijavu kvara bude kraće… Trudićemo se da maksimalno održavamo vodovodnu mrežu, da u saradnji sa Gradom promenimo azbestcementne cevi u Zlatiborskoj ulici, da menjamo neke slabije linije. Ali, ne planiramo veliku izvođačku delatnost, niti veliki prihod od ovih usluga, već do 30 miliona dinara. Za razliku od prethodnih, ove godine akcenat će biti na našoj osnovnoj delatnosti, proizvodnji i distribuciji vode. U skladu sa tim planiramo i investicije, odnosno nabavku specijalnog kombinovanog vozila za održavanje kanalizacione mreže, čija je vrednost 30 miliona dinara – kaže direktor JKP “Vodovod” Zoran Pantović.

Kada je reč o investicijama, preduzeće je prošle godine investiralo u novi sistem grejanja. Zahvaljujući toplotnim pumpama, odnosno investiciji od oko sedam miliona dinara, “Vodovod” će uštedeti električnu energiju i dobiti siguran, ekološki sistem grejanja.

– Ove godine ćemo u pogonu koji je najbrojniji uvesti grejanje na toplotne pumpe, a prošle smo to uradili u laboratoriji proizvodnje vode. Takođe, planiramo da nabavimo mali okretni bager i određene pumpe, kao i rekonstrukciju crpne stanice – navodi Pantović.

Direktor naglašava da će već zaključeni ugovori biti realizovani i urađeni podsistem “Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Međuvršje”, sistem “Sokolići”, kao i sistem vodosnabdevanja “Donja Trepča – Mojsinje” i MZ “Trnava”. Takođe, i sve ostalo što Grad bude ocenio kao prioritete.

– Očekujemo da će saradnja sa kompanijom “Sloboda” biti dobra, kao i ranijih godina, jer je reč o potrošaču koji troši 50 odsto celokupne količine vode privrede. Kompanija ima velike fakture, nema nekih problema, i zahvaljujući i urednom izmirivanju obaveza “Slobode”, naše preduzeće može pozitivno da posluje. Obaveze prema sistemu „Rzav“ prošle godine su ispunjene korektno i po dogovoru, a to znači da je naše preduzeće platilo sve tekuće račune. Osim toga, „Vodovod“ Čačak je položio i menice, kojima garantuje redovno plaćanje preuzete vode do juna 2017. godine – podseća Pantović.

Jedan odprioriteta ove godine, na osnovu odluke rukovodstva preduzeća, kao i saglasnosti osnivača, biće naplata potraživanja, kaže direktor, pri tom zahvaljujući svim redovnim platišama i apelujući na dužnike da redovno izmiruju obaveze, kako bi „Vodovod“ mogao da plaća svoje obaveze i fakture ariljskom proizvođaču. Menadzment preduzeća planira da u direktnim kontaktima sa svim kupcima koji duguju postigne dogovor o načinu plaćanja, odnosno da se toj grupi potrošača ponudi reprogram duga.

– Naplata potraživanja, kako od građana, tako i od privrede, predstavlja jednu od najvažnijih obaveza „Vodovoda“. Naplata se, pored obaveštenja koja šaljemo na kućnu adresu, mora obezbediti i utuženjima preko izvršitelja. Pozivamo potrošače koji duguju da sa našim službama postignu dogovor o načinu plaćanja, kako bi se izbegli nepotrebni veliki troškovi utuženja. Troškovi izvršitelja su izuzetno visoki na koje mi ne možemo da utičemo, ali efekat je dobar i njihova ažurnost je na visokom nivou. Preduzeće je za poslednjih 15 godina utužilo 17.500 potrošača – ističe Zoran Pantović, napominjući da su do sada zaključena 2.224 sporazuma, na iznos od 103 miliona, i da se oni puštuju.

N. R.

Оставите одговор